SSH và Telnet là gi?

Nếu là một người từng dùng unix & linux thì cái này không có gì lạ với họ, nhưng ở đây nói đến đề tài này nhằm mục đích trao đổi với các webmaster nào chưa quen và biến đến chúng và chúng có thể giúp ích được gì trong công việc làm web.

SSH và telnet là một chương trình để nối trực tiếp và một máy trạm (virtual machine) từ bất kỳ nơi đâu để sử dụng, điều chỉnh, thay đổi thông tin, file và dữ liệu. Công việc này cũng giống như bạn ngồi đối diện với máy trạm đó nhưng lại không cho thấy giao diện (GUI) mà phải sử dụng lệnh gõ trên bàn phím. Nếu bạn thông thạo nhưng lệnh trên bàn phím của máy đó bạn có thể làm tất cả mọi việc giống như bạn đang ngồi đối việc với chúng qua cách nối vào với chương trình ssh và telnet.

SSH và Telnet khac nhau ở chỗ nào?

Ở đây không ban sâu về khía cạnh này, chỉ nói đơn giản còn nếu sau này bạn thành thạo rồi thì sẽ tự tìm hiểu riêng. Khi dùng telnet nối vào máy trạm, thì những dữ liệu gởi qua đường truyền không được bảo mật còn với ssh thì tất cả dữ liệu (data) sẽ được encryp lại. Ngoài hai mục đính chính đó ra thì các phương pháp và lệnh sử dụng đều giống nhau.

Làm sao mới dùng được SSH và Telnet?

Nếu bạn dùng windows 9x trở đi bạn đều có thể dùng telnet từ màn ảnh DOS prompt… Còn với SSH thì trong Windows không có sẳn vì vậy bạn phải dùng một trình thứ ba (third party software) mới có thể sử dụng được. Trình SSH thì rất nhiều trên internet; tốn tiền có, miễn phí có, và đây là những trình ssh được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi nhất :

SecureCRT – Rất là tốt, bảo đảm và nhiều guru dùng, nhưng lại tốn tiền.
F-Secure SSH client!
PuTTY – miễn phí và cũng thông dụng đây là chương trình giới thiệu ở trên.

Một số lệnh Unix/Linux thông dụng cho webmaster khi dùng qua SSH (telnet)

cd – đổi từ tập hồ sơ (folder) này sang tập hồ sơ khác (cách dùng giống như trong DOS)

pwd – lệnh này thông báo cho biểt bạn hiện đang ở nơi đâu, tập hồ sơ nào.

ls – lệnh này dùng để liệt kê tất cả các file, lệnh còn có tùy chọn như : ls -a (liệt tất cả các files ngay cả file ẩn), ls -l (liệt và xếp dạng file dài đủ tri tiết) và thông dụng là ls -la.

cat – dùng để xem và đọc một file. (vd: cat file.txt)

mkdir – tạo tập hồi sơ mới (vd: mkdir new_folder)

rmdir – xóa một tập hồ sơ (vd: rmdir folder)

cp – sao một file hoặc một folder mới từ một file (folder) gốc

mv – chuyển một file (folder) sang một tên mới (hoặc nơi chốn mới)

rm – xóa file và folder (vi: rm file, rm -arf folder)

grep – tìm một chữ hoặc một hàng trong một file (vd: grep “viet” file.php)

tar – nét file hoặc bung files từ một gói nét file ( file.tar), (vd: tar -xvf files.tar)

zip – gọi lại một file (folder) qua dạng zip… (vd: zip backup.zip file.php)

unzip – để bung gói gói file với dạng zip (vd: unzip -aL file.zip)

đầu tiên download putty ở đây:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
xem tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây:
http://www.jfitz.com/tips/putty_config.html

Nếu dùng putty thì cho phép dùng telnet và ssh, những cũng tùy vào host của bạn cho dùng access kiểu nào. Một khi đã access và server qua putty thì bạn gõ những lệnh command sau:

Server cũ:
$ tar -cf forum.tar forum
(ví dụ forum là folder bạn muốn chuyển sang server mới)
$ mysqldump –opt -u username -ppassword database_name > backup.sql
$ tar -cf backup.sql.tar backup.sql

Server mới:
$ wget http://www.servercu.com/forum.tar
$ wget http://www.servercu.com/backup.sql.tar
$ tar -vxf forum.tar
$ tar -vxf backup.sql.tar
$ mysql -u username -ppassword database_name < backup.sql

Chú ý:
Dấu $ là lệnh trờ của unix command, bạn không cần đánh $ vào. Và sau này nếu ai dùng ký hiệu $ thì có nghĩa là prompt – lệnh trờ đợi của unix command.

Quá trình này không cần biết đường nối internet của bạn chậm hay nhanh thì cũng không trởi ngại gì vì hai server này chuyển data cho nhau và tính trên tốc độ đường nối của 2 servers. Thời gian khoảng 5 phút (tối đa) là xong.

  • 754 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

DNS là gì?

DNS là viết tắt của cụm từ Domain Name System. Là hệ thống phân giải tên miền trên Internet. Nếu...

DDoS là gì? và cách hạn chế DDoS

  1. DDoS là gì ? Tấn công bằng từ chối dịch vụ DoS (Denial of Service) có thể mô tả như hành...

Cookie là gì? lợi ích và rủi ro của cookie

  Cookie là một dạng bản ghi được tạo ra và lưu lại trên trình duyệt khi người dùng truy cập một...

Tìm hiểu FTP

Biết một ít về phương thức truyền file FTP (file transfer protocol) và cách sử dụng nó sẽ giúp...

10 lỗi thường gặp khi truy cập web

  1) 400 Bad File Request: Lỗi tại bạn gõ... sai cú pháp đường dẫn hoặc gõ sai vị trí...