Xem những bài viết được gắn nhãn 'toi uu'

 Hướng dẫn "làm sạch rác" database wordpress nhanh chóng

Khi sử dụng WordPress trong thời gian dài, database (cơ sở dữ liệu) của website bạn có thể phình...