Một proxy ẩn danh được PowerNet cung cấp để tăng sự riêng tư của người dùng trên web bằng cách giấu địa chỉ IP công cộng do nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp và định tuyến tất cả lưu lượng truy cập thông qua các máy chủ và địa chỉ công cộng khác nhau.
Dedicated Proxy Việt Nam giúp tăng tốc độ Internet, chống lag mạng. PowerNet hi vọng mang đến cho bạn dịch vụ chất lượng, hạ tầng lý tưởng.

Dịch vụ Dedicated Proxy Việt Nam

Gói/Package 1 IP

55,000 VND/IP/tháng
Giá trên là theo chu kỳ 12 tháng cho 01 Proxy.
Nếu thanh toán theo tháng: 100K VND/IP/tháng
(Ưu đãi lớn khi thanh toán từ 06 tháng trở lên)
 • 1 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC/VPS/Server (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý Proxy tự động & dễ dàng tại website
 • HTTP PROXY - Proxy IP Riêng cố định

Gói/Package 2 IP

49,500 VND/IP/tháng
Giá trên là theo chu kỳ 12 tháng cho 01 Proxy.
Nếu thanh toán theo tháng: 90K VND/IP/tháng
(Ưu đãi lớn khi thanh toán từ 06 tháng trở lên)
 • 2 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC/VPS/Server (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý Proxy tự động & dễ dàng tại website
 • HTTP PROXY - Proxy IP Riêng cố định

Gói/Package 5 IP

44,000 VND/IP/tháng
Giá trên là theo chu kỳ 12 tháng cho 01 Proxy.
Nếu thanh toán theo tháng: 80K VND/IP/tháng
(Ưu đãi lớn khi thanh toán từ 06 tháng trở lên)
 • 5 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC/VPS/Server (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý Proxy tự động & dễ dàng tại website
 • HTTP PROXY - Proxy IP Riêng cố định

Gói/Package 10 IP

38,500 VND/IP/tháng
Giá trên là theo chu kỳ 12 tháng cho 01 Proxy.
Nếu thanh toán theo tháng: 70K VND/IP/tháng
(Ưu đãi lớn khi thanh toán từ 06 tháng trở lên)
 • 10 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC/VPS/Server (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý Proxy tự động & dễ dàng tại website
 • HTTP PROXY - Proxy IP Riêng cố định

Gói/Package 20 IP

33,000 VND/IP/tháng
Giá trên là theo chu kỳ 12 tháng cho 01 Proxy.
Nếu thanh toán theo tháng: 60K VND/IP/tháng
(Ưu đãi lớn khi thanh toán từ 06 tháng trở lên)
 • 20 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC/VPS/Server (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý Proxy tự động & dễ dàng tại website
 • HTTP PROXY - Proxy IP Riêng cố định

Gói/Package 50 IP

27,500 VND/IP/tháng
Giá trên là theo chu kỳ 12 tháng cho 01 Proxy.
Nếu thanh toán theo tháng: 50K VND/IP/tháng
(Ưu đãi lớn khi thanh toán từ 06 tháng trở lên)
 • 50 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC/VPS/Server (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý Proxy tự động & dễ dàng tại website
 • HTTP PROXY - Proxy IP Riêng cố định