Một proxy ẩn danh được PowerNet cung cấp để tăng sự riêng tư của người dùng trên web bằng cách giấu địa chỉ IP công cộng do nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp và định tuyến tất cả lưu lượng truy cập thông qua các máy chủ và địa chỉ công cộng khác nhau.
Dedicated Proxy Việt Nam giúp tăng tốc độ Internet, chống lag mạng. PowerNet hi vọng mang đến cho bạn dịch vụ chất lượng, hạ tầng lý tưởng.

Dịch vụ Dedicated Proxy Việt Nam

Package 1 IP

55,000 VND/IP/tháng
Giá thanh toán hàng tháng: 100,000 VND/tháng
 • 1 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý tại website
 • HTTP/HTTPS PROXY

Package 2 IP

49,500 VND/IP/tháng
Giá thanh toán hàng tháng: 180,000 VND/tháng
 • 2 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý tại website
 • HTTP/HTTPS PROXY

Package 5 IP

44,000 VND/IP/tháng
Giá thanh toán hàng tháng: 400,000 VND/tháng
 • 5 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý tại website
 • HTTP/HTTPS PROXY

Package 10 IP

38,500 VND/IP/tháng
Thanh toán hàng tháng: 700,000 VND/tháng
 • 10 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý tại website
 • HTTP/HTTPS PROXY

Package 20 IP

33,000 VND/IP/tháng
Thanh toán hàng tháng: 1,200,000 VND/tháng
 • 20 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý tại website
 • HTTP/HTTPS PROXY

Package 50 IP

27,500 VND/IP/tháng
Thanh toán hàng tháng: 2,500,000 VND/tháng
 • 50 Dedicated IP
 • Unlimited Bandwidth
 • Cho phép 3 PC (max 3 IP) sử dụng
 • Quản lý tại website
 • HTTP/HTTPS PROXY