Xem những bài viết được gắn nhãn 'tai khoan'

 Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào điện thoại

Thanh toán qua thẻ cào điện thoại - Phone card, đây là phương thức nhanh chóng rất phù hợp cho các đối tượng khách hàng là sinh viên hoặc ở những vùng miền không có ngân hàng hoặc quá xa các ngân...

 Unable to use passive mode

Nếu bạn gặp thông báo lỗi sau: JFTP::login: Unable to login JFTP: :write: Unable to use passive mode Có nghĩa bạn đã điền account FTP sai, vui lòng kiểm tra thật kỹ các thông số điền vào ở file...