Bảng giá Tên miền

Những dịch vụ bao gồm khi chuyển tên miền

DNS Management

DNS Management

Dễ dàng quản trị DNS của tên miền tại tài khoản, bao gồm đổi name server, cập nhật IP,...

 
Private WHOIS

Private WHOIS

Quản lý thông tin WHOIS của tên miền, có thể ẩn thông tin WHOIS nhanh chóng và dễ dàng.

 
Giá cả cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Tất cả tên miền được PowerNet cung cấp với giá cả cạnh tranh, không có phụ phí hoặc phí ẩn.

 
Toàn quyền quản trị

Toàn quyền quản trị

Bạn có toàn quyền quản lý tên miền của mình ở cấp độ cao nhất, không bị giới hạn hoặc ẩn chức năng như các nơi khác.