Dịch vụ VPS - Cloud Server trên nền tảng điện toán đám mây chất lượng cao

Cloud VPS hay Cloud Server được thiết lập dựa trên công nghệ điện toán đám mây nên tính ổn định và sẵn sàng rất cao, linh hoạt trong việc điều chỉnh cấu hình phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau

CLOUD SERVER

Được nhiều uu đãi hơn khi đăng ký số lượng lớn hoặc cấu hình cao.
Chính sách giảm giá theo chu kỳ thanh toán 3 tháng (giảm 5%); 6 tháng (giảm 10%); 12, 24, 36 tháng (giảm 20%).

Vui lòng liên hệ với PowerNet nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào cần tư vấn chi tiết.

 • Tùy chọn cấu hình Số lượng core CPU
 • Tùy chọn cấu hình Ram
 • Tùy chọn cấu hình Ổ cứng
 • 1 IP mặc định
 • Tùy chọn cấu hình IP thêm
 • CentOS 6, CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu 16, Ubuntu 18, Ubuntu 19, Windows 10 Pro, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng
 • HYBRID (SSD CACHE) Cloud Storage Type
 • E5-2680 V2 Cloud CPU Type
 • VNPT DATA ĐÀ NẴNG Datacenter
CLOUD SERVER SSD ENTERPRISE

Được nhiều uu đãi hơn khi đăng ký số lượng lớn hoặc cấu hình cao.
Chính sách giảm giá theo chu kỳ thanh toán 3 tháng (giảm 5%); 6 tháng (giảm 10%); 12, 24, 36 tháng (giảm 20%).

Vui lòng liên hệ với PowerNet nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào cần tư vấn chi tiết.

 • Tùy chọn cấu hình Số lượng core CPU
 • Tùy chọn cấu hình Ram
 • Tùy chọn cấu hình Ổ cứng
 • 1 IP mặc định
 • Tùy chọn cấu hình IP thêm
 • CentOS 6, CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu 16, Ubuntu 18, Ubuntu 19, Windows 10 Pro, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Hệ điều hành hỗ trợ
 • 300Mbps Tốc độ mạng
 • ALL SSD Cloud Storage Type
 • E5-2680 V3 Cloud CPU Type
 • VNPT DATA ĐÀ NẴNG Datacenter