Vui lòng chọn đúng phòng ban bạn cần hỗ trợ để có được giải đáp nhanh và hiệu quả.
Gợi ý: Hãy thử tìm kiếm các vấn đề gặp phải đã được giải đáp trong Thắc mắc thường gặp hoặc Hỗ trợ sử dụng hay chưa? Hi vọng sẽ rút ngắn thời gian của bạn.


 Kinh doanh - Sales

Phụ trách công việc Kinh doanh: Tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng trong vấn đề hỏi đáp, đăng ký, thương thảo và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ.
Email liên hệ: sales@powernet.vn

 Kỹ thuật - Support

Phụ trách công việc Kỹ thuật: Tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
Email liên hệ: support@powernet.vn

 Quản lý - Management

Điều hành các bộ phận khác. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề chung, khiếu nại, góp ý quan trọng đến cấp cao nhất.

 Vi phạm - Abuse

Tiếp nhận và xử lý các thông báo vi phạm quy định sử dụng hoặc vi phạm quy định pháp luật.