1. PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1 Quy định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ giữa người sử dụng dịch vụ và Công ty TNHH PowerNet – PowerNet Co., Ltd (Sau đây gọi tắt là “PowerNet”).
1.2 Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này. Bản Tiếng Việt mới nhất luôn được cập nhật tại đây kèm theo thông tin ngày cập nhật lần cuối, các phiên bản dịch của các ngôn ngữ khác chỉ có giá trị tham khảo.

2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:
2.1. “Người sử dụng dịch vụ” là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà PowerNet quy định.
2.2. “Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ mà PowerNet cung cấp bao gồm Đăng ký tên miền, Hosting, VPS, Máy chủ, Email, Proxy và các dịch vụ khác liên quan.

3. ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1. Quy định chung với người sử dụng:
3.1.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ/tính chính xác của thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.
3.1.2. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ trong các trường hợp do người sử dụng dịch vụ gây nên: xóa nhầm, website có lỗi,…
3.1.3. Phải tự bảo quản mọi thông tin, dữ liệu của người sử dụng dịch vụ lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và mật khẩu tại trang khách hàng. Lập tức thông báo cho chúng tôi khi người sử dụng dịch vụ phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác.
3.1.4. Không được lưu trữ mọi thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,…, đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,…, vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.
3.1.5. Không được lưu trữ các thông tin, dữ liệu trực tiếp hoặc/và liên quan vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, hack, crack, warez..
3.1.6. Không được liên kết tới các website có thông tin và dữ liệu tại mục 3.1.4 và 3.1.5.
3.1.7. Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung website của mình và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
3.1.8. Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

3.2. Dịch vụ Đăng ký tên miền:
3.2.1. Khi Đăng ký tên miền: Đảm bảo cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo đúng thủ tục mà PowerNet quy định. Đối với tên miền quốc gia “.vn”: đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “VNNIC”) về đăng ký và sử dụng tên miền.
3.2.2. Đối với tên miền quốc tế: Tự chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
3.2.3. Khi thay đổi các thông tin như: tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân… Người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay cho PowerNet theo đúng thủ tục đã quy định.
3.2.4. PowerNet sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do người sử dụng dịch vụ không tuân thủ quy định tại mục 3.2.3 của quy định này.
3.2.5. Với các tên miền bị hết hạn, bị tạm ngừng hoặc chưa được sử dụng: Nhà đăng ký có quyền chuyển hướng trỏ (redirect) bất cứ địa chỉ IP của tên miền nào được đăng ký tại nhà đăng ký đến địa chỉ IP 1 trang parking có sẵn hoặc các trang tìm kiếm phục vụ cho mục đích thương mại nếu như tên miền đó vừa hết hạn, bị tạm ngừng hoặc chưa được sử dụng. Người đăng ký hiểu rằng nhà đăng ký không thể và sẽ không kiểm tra xem liệu trang đó có vi phạm các quyền lợi hợp pháp như các quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, thương hiệu … của người đăng ký hay bên thứ ba bất kỳ; hoặc nội dung hiển thị trong trang không phù hợp; hoặc vi phạm các luật lệ, quy tắc tại khu vực, địa phương hoặc gây tổn hại đến người đăng ký hay bên thứ 3 bất kỳ. Nhà đăng ký sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp là kết quả của sự việc trên.

3.3. Dịch vụ Hosting:
3.3.1. Tuân thủ Quy định chung với người sử dụng được nêu tại mục 3.1
3.3.2. Tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.
3.3.3. Người sử dụng dịch vụ không sử dụng hosting để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL, …(bất kể từ đâu) có liên quan đến các website lưu trữ trong hệ thống máy chủ (gửi từ 15 Email cùng một thời điểm với cùng một nội dung) hoặc mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi, không khuyến khích một site nào đó đặt trên server sử dụng bulk email. người sử dụng dịch vụ phải đảm bảo tất cả các email được gửi đi phù hợp với văn hoá, luật pháp Việt Nam, đặc biệt Luật Công nghệ thông tin và dưới các hình thức an toàn. Số lượng Email gửi ra ngoài nội bộ không quá 200 Email/ngày .
3.3.4. Người sử dụng dịch vụ không sử dụng việc hack bug, by pass cơ chế kiểm tra của Control Panel Hosting hoặc các phần mềm được cài đặt tại máy chủ (như apache, nginx, directadmin, cpanel, csf,…), chỉ được sử dụng đúng như tài nguyên đã cung cấp. Chúng tôi sẽ tạm khóa hoặc xóa tài khoản nếu người dùng cố ý.
3.3.5. Chỉ được sử dụng không được quá 1,000 table/1 database và không được quá 1GB dung lượng/1 database. Số lượng tập tin (files) lưu trữ tại Hosting không được vượt quá 200000 files (Hai trăm ngàn tập tin).
3.3.6. Đối với mã nguồn Vbulletin Board (VBB), khách hàng không được phép cài đặt các chức năng sau: Mod : VBSEO, Thành viên online trong vòng 24h, Thành viên post bài trong vòng 24h, Cometchat, Shoutbox (Nếu sử dụng áp dụng quy định sau: Khách không được sử dụng shoutbox ( Chỉ có member thấy được shoutbox), Shoutbox hiện nhiều nhất 10 dòng, Thời gian refresh của shoutbox thấp nhất là 60 giây, Số lượng biểu tượng (smiles) hiện ra trong shoutbox không quá 20)

3.4. Dịch vụ Máy chủ ảo (VPS), Máy chủ (Server):
3.4.1. Tuân thủ Quy định chung với người sử dụng được nêu tại mục 3.1
3.4.2. Tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.
3.4.3. Tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng địa chỉ IP đã được cung cấp riêng cho máy chủ ảo hoặc máy chủ sử dụng dịch vụ.
3.4.4. Tự chịu trách nhiệm về việc cài đặt các phần mềm khi sử dụng dịch vụ.
3.4.5. Không sử dụng CPU quá mức từ các hoạt động như khai thác tiền điện tử, tool cần nhiều vi xử lý,... theo giá trị tương đối liên tục quá 30% CPU định danh của VPS, PowerNet có quyền giới hạn CPU của bạn để duy trì mức hiệu suất nhất quán của dịch vụ.
3.4.6. Không sử dụng Băng thông quá mức từ các hoạt động theo giá trị tương đối liên tục quá 10% Băng thông định danh cấp cho VPS, PowerNet có quyền giới hạn Băng thông để duy trì mức hiệu suất nhất quán của dịch vụ.

3.5. Dịch vụ thiết kế website:
3.5.1. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm tư vấn, thiết kế theo yêu cầu và người sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về các nội dung trên website.
3.5.2. Nội dung website không được xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,…,đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,…, vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.
3.6. Các dịch vụ khác: Tuân theo quy định sử dụng chung

4. THANH TOÁN

4.1. Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
4.2. Trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.
4.3. Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.
4.4. Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, PowerNet sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
4.5. Trong thời gian chờ thanh toán, nếu tên miền được đăng ký cho một chủ thể khác, PowerNet sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
4.6. Trong thời gian chờ thanh toán, nếu có sự thay đổi chính sách giá, PowerNet có quyền hủy đăng ký hoặc thay đổi chính sách giá cho phù hợp với thời điểm dịch vụ bắt đầu kích hoạt.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

5.1. người sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin – dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản quản lý được PowerNet cung cấp.
5.2. Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của người sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

6. NGỪNG, HỦY BỎ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ

6.1. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tình huống nào dưới đây. PowerNet có thể chấm dứt hợp đồng mà không có bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào và có thể xóa dữ liệu đã được người sử dụng dịch vụ đăng ký, hay bất kì thông tin nào trên máy chủ. Trong trường hợp PowerNet hoặc bên thứ ba bị thiệt hại do bất cứ hoạt động nào sau đây, gây ra bởi người sử dụng dịch vụ, thì người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm bồi thường cho PowerNet hoặc bên thứ 3.
6.1.1. Trong trường hợp PowerNet chỉ ra rằng do người sử dụng dịch vụ đã vi phạm các quy định và điều khoản sử dụng dịch vụ cụ thể được liệt kê chi tiết.
6.1.2. Trong trường hợp các thủ tục đăng ký cho dịch vụ này không được thực hiện theo đúng các thủ tục được quy định bởi PowerNet và pháp luật.
6.1.3. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ không đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán cho dịch vụ này.
6.1.4. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ là trẻ vị thành niên không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.
6.1.5. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ dịch vụ này gây ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống dịch vụ.
6.1.6. Trong trường hợp phát hiện đối thủ cạnh tranh của PowerNet cố gắng ký hợp đồng nhằm mục đích tìm hiểu hoặc phá hoại việc kinh doanh của PowerNet.
6.1.7. Trong trường hợp nảy sinh bất kỳ tình huống bất lợi nào cho PowerNet do những hành vi sai sót hoặc cố ý của người sử dụng dịch vụ.
6.1.8. Trong trường hợp hoạt động của dịch vụ bị cản trở.
6.1.9. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ cố tình đăng tải thông tin sai sự thật về dịch vụ.
6.1.10. Trong trường hợp ID và mật khẩu bị sử dụng một cách gian lận.
6.1.11. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ hoặc đội ngũ nhân viên của người sử dụng dịch vụ bị chứng minh là thuộc vào nhóm chống đối xã hội như là một tổ chức tội phạm.
6.1.12. Trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào thuộc các điều khoản.
6.1.13. Trong bất kỳ trường hợp nào khác mà theo các tiêu chí đánh giá riêng của mình, PowerNet xác định rằng việc sử dụng dịch vụ của người dùng đang gây bất lợi cho PowerNet hoặc những người dùng khác.
6.2. Vì bất kì nguyên nhân nào kể trên mà PowerNet chấm dứt hợp đồng này thì PowerNet sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với người sử dụng dịch vụ về việc chấm dứt hợp đồng đó.
6.3. Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

7. XỬ LÝ TRANH CHẤP DỊCH VỤ

7.1. Đối với tên miền quốc tế: mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc tế sẽ được giải quyết theo chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN được mô tả tại: http://www.icann.org/en/help/dndr
7.2. Đối với tên miền quốc gia “.vn”: mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc gia “.vn” sẽ được giải quyết theo Quyết định số 73/QĐ-VNNIC ngày 17/3/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia “.vn” có tranh chấp và Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.
7.3. Đối với các tranh chấp về dịch vụ khác: mọi tranh chấp phát sinh được giải quyết lần đầu bằng phương thức hòa giải thương lượng bởi Công ty TNHH PowerNet, nếu sự việc vẫn chưa giải quyết triệt để, các bên liên quan có quyền đưa vấn đề tranh chấp lên cơ quan pháp luật, quyết định của cơ quan pháp luật là quyết định cuối cùng và là cơ sở để các bên liên quan giải quyết tranh chấp.