Căn cứ vào các quy định về Thông báo sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam dành cho Chủ thể đăng ký, sử dụng TMQT tại Việt Nam:
Khoản 2, 3, Điều 23, Luật Công nghệ Thông tin năm 2006;
Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018;
Khoản 15, Điều 1, Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/ năm 2015/TT-BTTTT.

Theo Điều 23 Luật Công nghệ thông tin, Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), Trung tâm Internet Việt Nam gửi clip Hướng dẫn Chủ thể Thông báo sử dụng TMQT tại thongbaotenmien.vn, chủ thể vui lòng xem hướng dẫn và thực hiện.

https://drive.google.com/file/d/1gpBnBBajdTLsMKdtIR6c1RqxEpkRYmwH/view?usp=sharing


Theo qui định của ICANN, bắt đầu từ năm 2014 yêu cầu tất cả các chủ thể của tên miền quốc tế phải kiểm tra Email WHOIS và xác nhận thông tin WHOIS. Chi tiết quý khách xem tại đây: https://powernet.vn/announcements/95-V-v-xac-nhan-Email-WHOIS-khi-dang-ky-Ten-mien-Quoc-te.html

Bảng giá Tên miền

Những dịch vụ bao gồm khi đăng ký tên miền

DNS Management

DNS Management

Dễ dàng quản trị DNS của tên miền tại tài khoản, bao gồm đổi name server, cập nhật IP,...

 
Private WHOIS

Private WHOIS

Quản lý thông tin WHOIS của tên miền, có thể ẩn thông tin WHOIS nhanh chóng và dễ dàng.

 
Giá cả cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Tất cả tên miền được PowerNet cung cấp với giá cả cạnh tranh, không có phụ phí hoặc phí ẩn.

 
Toàn quyền quản trị

Toàn quyền quản trị

Bạn có toàn quyền quản lý tên miền của mình ở cấp độ cao nhất, không bị giới hạn hoặc ẩn chức năng như các nơi khác.