Chứng chỉ số SSL (đầy đủ: Secure Sockets Layer) là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Bảng giá chứng chỉ số SSL

Package Validity Period Company Issuance Speed Browsers Supported Warranty Price  
RapidSSLPerfect SSL plan for beginners 1-3 years Comodo 10 minutes 98% Up to $20,000 $19.99/year Đăng ký ngay
QuickSSL EVReliable low-cost SSL plan 1-3 years GeoTrust 2-3 days 99% Up to $50,000 $29.99/year Đăng ký ngay
Secure Site with EVAdvanced SSL package 1-5 years GeoTrust 4-6 days 99% Up to $100,000 $39.99/year Đăng ký ngay
Secure Site ProProfessional SSL plan 2 years GeoTrust 5 days 99% Up to $120,000 $59.99/year Đăng ký ngay
True BusinessIDSuitable SSL for web designers 2-4 years GeoTrust 1-5 days 99% Up to $100,000 $109.99/year Đăng ký ngay
QuickSSLA great SSL for experts 4 years GeoTrust 3-6 days 99% Up to $80,000 $50.99/year Đăng ký ngay
RapidSSL WildcardReliable SSL certificate 2 years GeoTrust 1-5 days 98% Up to $200,000 $209.99/year Đăng ký ngay
Comodo EVGreat for small businesses 4-5 years Comodo 4 days 99% Up to $25,000 $19.99/year Đăng ký ngay
Comodo EV SGCPerfect for large businesses 2-4 years Comodo 2-3 days 99% Up to $90,000 $259.99/year Đăng ký ngay
Comodo EssentialA great value SSL cert 4-5 years Comodo 4 days 99% Up to $29,000 $49.99/year Đăng ký ngay