Xem những bài viết được gắn nhãn 'directadmin'

 Hướng dẫn sử dụng directadmin reseller

Đăng nhập vào trang quản lý với thông tin đã được cung cấp ( ở đây là http://222.255.167.199:2222 ) Sau khi đăng nhập, DirectAdmin phần giành cho Reseller có giao diện như sau:...

 Unable to use passive mode

Nếu bạn gặp thông báo lỗi sau: JFTP::login: Unable to login JFTP: :write: Unable to use passive mode Có nghĩa bạn đã điền account FTP sai, vui lòng kiểm tra thật kỹ các thông số điền vào ở file...