Xem những bài viết được gắn nhãn 'hosting mien phi'

 Hosting unlimited và sự thật?

Có rất nhiều người trên thế giới đặc biệt là Việt Nam mình cực kỳ ham giá rẻ nhưng lại muốn dung lượng nhiều, băng thông nhiều do đó nhiều nhà cung cấp host đã đánh vào tâm lý những người dùng này...

 Tại sao Server Tài trợ hay bị lỗi Database error ở VBB

Nếu bạn sử dụng 1 Forum VBB và hay gặp Database error ví dụ như sau:   Database error in vBulletin 4.1.0: Invalid SQL: UPDATE datastore SET data = data - 10, data = IF(data < 0, 0, data)...