Xem những bài viết được gắn nhãn 'khac phuc'

 Cách cài đặt Plugins và Themes của Wordpress tự động trên server safe mode ON

Bạn thực hiện các công đoạn như sau: Đầu tiên đọc bài viết này, bài viết này mình đã gửi cho rất nhiều người và đã thực hiện thành công: Khắc phục lỗi touch() [function.touch] và unlink()...