Cách tắt hàm nguy hiểm của PHP (disable_functions) CentOS

Mặc định khi cài php sẽ bật rất nhiều hàm, trong đó có một số hàm bị các hacker lợi dụng để khai thác website của bạn, nhằm ngăn chặn các việc đáng tiếc này có thể xảy ra các bạn cần phải tắt vài hàm để không cho chúng thực thi, nhằm an toàn hơn cho website của bạn, hãy bắt đầu bằng cách:

Xác định vị trí file php.ini bằng lệnh
locate php.ini
Mở file php.ini theo đường dẫn bằng lệnh nano (hoặc vi hoặc bất cứ lệnh chỉnh sửa file đều được), ở đây ví dụ file php.ini nằm tại /etc/php.ini:
nano /etc/php.ini
Sau đó tìmdòng disable_functions (nếu không có thì thêm vào):
disable_functions = exec, passthru, shell_exec, system, symlink, proc_open, popen, curl_exec, curl_multi_exec, parse_ini_file, show_source
Vậy là ta đã tắt một số hàm nguy hiểm có thể có, sau đó tôi khuyên các bạn nên tắt luôn hai hàm này đi:
allow_url_fopen=Off

allow_url_include=Off

Ngoài ra, các bạn cần phải thận trọng với các con shell được upload lên server dưới dạng giả danh ảnh hoặc file nhạc, nên cần phải tắt chức năng chạy php trong các folder upload, các bạn dùng lệnh này cho vào file .htaccess rồi đưa vào thư mục lớn của phần upload lên:

    <FilesMatch "(?i).(php|php3?|phtml|inc|cgi)$"> Order Deny, Allow
    Deny from All
    </FilesMatch>

Và bây giờ chỉ cần restart lại Apache:

    service httpd restart

Xong ! Chúc các bạn thành công !
  • 247 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Colocation là gì?

Colocation là dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có...

Tôi có được toàn quyền sử dụng khi thuê máy chủ của PowerNet không?

Bạn có toàn quyền sử dụng máy chủ khi thuê tại PowerNet, bao gồm cả việc yêu cầu cấp thẻ ra vào...

VPS là gì?

Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều...

Khi máy chủ bị treo thì như thế nào?

Quý khách có thể gọi trực tiếp đến số 0236 267 5555 - 0979 347 999 hoặc email support@powernet.vn...

Dữ liệu máy chủ được backup thế nào?

Trong trường hợp quý khách hàng thuê máy chủ dùng riêng và toàn quyền quản lý server. Quý khách...