Dữ liệu của VPS có được backup hàng tuần không?

Đây là dịch vụ server, VPS dùng riêng, quý khách cần có người quản trị và có chế độ tự backup và bảo vệ dữ liệu của mình trong tất cả các trường hợp bị hack hay HDD bị lỗi do nhà sản xuất HDD.
Tuy nhiên, đối với dịch vụ tại PowerNet, thông thường các VPS cũng được backup full VPS hàng tuần, đây là một sự đảm bảo dữ liệu của bạn không bị mất trong các trường hợp sự cố.
Ngoài ra bạn có thể Đăng ký dịch vụ đi kèm "Quản trị máy chủ" của chúng tôi. Lúc đó dữ liệu sẽ được backup theo cụ thể từng phần chứ không phải full VPS.

Bài viết này có hữu ích?

23 Khách hàng đánh giá tốt (32 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Tôi có truy cập từ xa nếu VPS bị mất kết nối mạng không?

Chắc chắn là được. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi giúp bạn hoặc bạn thông qua các công cụ được cung...

Thay đổi thời gian của VPS/Server Linux CentOS

Để biết thời gian hiện tại đang thiết lập tại VPS/Server Linux CentOS, bạn sử dụng lệnh sau:...

VPS Windows - Thiết lập chạy nhiều Website trên Xampp

Việc dùng VPS chạy Xampp luôn phổ biến. Tuy nhiên thông thường là chạy 1 website tại VPS đó.Dưới...

Thay đổi pass root/admin của máy chủ Linux

1. Đăng nhập vào SSH bằng PuTTy hoặc phần mềm khác, login vào băng tài khoản root.2. Dùng lệnh...

Một số lệnh block ip server linux qua csf

Ví dụ IP cần block là: 1.2.3.41. Ban IP trong SSH: sử dụng server hay VPS đã cài CSF, do đó để...