Bài viết

 Cách chèn popup vào forum VBB đơn giản

Bạn đăng nhập vào AdminCP,   Sau đó vào: Styles & Templates > Chọn Edit Templates > Chọn 01 Templates cần sửa ( ở đây mình chọn Template: footer) Chèn vào đoạn code sau <script...

 Một số vấn đề liên quan đến tài trợ Hosting

Việc xét duyệt tài trợ luôn làm đau đầu công ty khi xem xét website, và thực ra vẫn chưa có một quy định cụ thể nào để xét duyệt mà phụ vào vào "chủ quan" đối với từng website cụ thể. Tuy nhiên,...

 Những điều cần biết khi sử dụng hosting tài trợ

Kính gửi các khách hàng sử dụng hosting Tài trợ PowerNet Để đảm bảo dịch vụ hosting tài trợ được sử dụng tốt .PowerNet phải đặt ra những quy định nghiêm ngặt về vấn đề sử dụng.Bạn phải hoàn tất...

 Thời gian Tạm khóa hosting Tài Trợ

Chào các bạn. Để hạn chế tốt nhất việc sử dụng hiệu quả tránh lạm dụng hosting tài trợ PowerNet đặt ra thời gian tạm khóa như sau Lần 1 : 24h Lần 2 : 72h Lần 3 : 1 tuần Lần 4 : Vô thời hạn Khi...

 Tại sao Server Tài trợ hay bị lỗi Database error ở VBB

Nếu bạn sử dụng 1 Forum VBB và hay gặp Database error ví dụ như sau:   Database error in vBulletin 4.1.0: Invalid SQL: UPDATE datastore SET data = data - 10, data = IF(data < 0, 0, data)...