XenForo: PHP must not be running in safe_mode. Please ask your host to disable the PHP safe_mode setting.

Khi bạn tiến hành cài đặt XenForo hiện lên thông báo này:

XenForo 1.1.2 - Errors

The following errors occurred while verifying that your server can run XenForo:

PHP must not be running in safe_mode. Please ask your host to disable the PHP safe_mode setting.
The directory ../public_html/data must be writable. Please change the permissions on this directory to be world writable (chmod 0777). If the directory does not exist, please create it.

Việc safe mode ON làm cho quá trình cài đặt không thể thành công. Cách khắc phục như sau:

Đầu tiên bạn nên CHMOD 777 với thư mục: ../public_html/data và thư mục ../public_html/internal_data ( nếu khi cài đặt yêu cầu)

Sau đó vào vào đường dẫn này: ../public_html/library/XenForo/Install/Model/Install.php

tìm và xóa đoạn code sau trong file Install.php ( Có thể vì phiên bản cập nhật mà cấu trúc sẽ khác, nên tìm đoạn này: php_must_not_be_in_safe_mode ) :

if (@ini_get('safe_mode'))
{
$errors['safe_mode'] = new XenForo_Phrase('php_must_not_be_in_safe_mode');
}

Đối với XenForo v1.1.2

if ($isSafeMode)
{
$errors['safe_mode'] = new XenForo_Phrase('php_must_not_be_in_safe_mode');
}

Sau đó tiếp tục cài đặt, chúc bạn thành công.

Bài viết này có hữu ích?

769 Khách hàng đánh giá tốt (1055 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Hướng dẫn giải nén trên plesk

Trong plesk cpanel, bạn có thể giải các file nén bằng cách upload...

Cách restore data với dung lượng lớn

  Hướng dẫn backup import data bằng sql dumper cho data có dung lượng lớn 1. Cài Đặt My Sql...

VBB - Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây: Warning: xxx Unable to add cookies, header already sent File:...

Fix lỗi "Function ereg() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: Deprecated: Function ereg() is deprecated in...

Mod_Rewrite và .htaccess

Mod_Rewrite là một module của Apache Web Server, cho phép viết lại địa chỉ của website. Thông...