XenForo: PHP must not be running in safe_mode. Please ask your host to disable the PHP safe_mode setting.

Khi bạn tiến hành cài đặt XenForo hiện lên thông báo này:

XenForo 1.1.2 - Errors

The following errors occurred while verifying that your server can run XenForo:

PHP must not be running in safe_mode. Please ask your host to disable the PHP safe_mode setting.
The directory ../public_html/data must be writable. Please change the permissions on this directory to be world writable (chmod 0777). If the directory does not exist, please create it.

Việc safe mode ON làm cho quá trình cài đặt không thể thành công. Cách khắc phục như sau:

Đầu tiên bạn nên CHMOD 777 với thư mục: ../public_html/data và thư mục ../public_html/internal_data ( nếu khi cài đặt yêu cầu)

Sau đó vào vào đường dẫn này: ../public_html/library/XenForo/Install/Model/Install.php

tìm và xóa đoạn code sau trong file Install.php ( Có thể vì phiên bản cập nhật mà cấu trúc sẽ khác, nên tìm đoạn này: php_must_not_be_in_safe_mode ) :

if (@ini_get('safe_mode'))
{
$errors['safe_mode'] = new XenForo_Phrase('php_must_not_be_in_safe_mode');
}

Đối với XenForo v1.1.2

if ($isSafeMode)
{
$errors['safe_mode'] = new XenForo_Phrase('php_must_not_be_in_safe_mode');
}

Sau đó tiếp tục cài đặt, chúc bạn thành công.

Bài viết này có hữu ích?

768 Khách hàng đánh giá tốt (1053 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Unable to create directory .../wp-content/uploads. Is its parent directory writable by the server?

Để khắc phục vấn đề này, Bạn hãy sử dụng phần mềm FTP ( ví dụ như cuteFTP, filezila) Cách 1: Tại...

Lỗi 500 - Internal server error

Lỗi 500 thường xảy ra với các trường hợp sau : 1. Lỗi do CHMOD thư mục hoặc file sai : Lỗi...

Cách tạo database ở PowerNet

Sau khi đăng nhặp vào directadmin bạn vào phần : MySql manager=>create database...

Một số công dụng của htaccess

1. Ngăn chặn hotlink Nhiều người copy ảnh từ server của bạn và đưa lên trang web của họ. Thêm...

Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access ./global.php in...