Sypex Warning: fopen(ses.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied

Khi sử dụng Backup và Retore với Sypex bạn gặp trường hợp này: Warning: fopen(ses.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission deniedHoặcWarning: fopen(cfg.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied   Bạn hãy chmod 777 02 file ses.php và cfg.php cùng với thư mục lưu file backup ( thông thường mặc định là thư mục […]