Change password admin kloxo

Đối với kloxo bạn muốn forgot pass admin có 2 cách 1 : Vào cpanel của kloxo chọn forgot password điền username : admin và email admin lúc bạn setup kloxo 2 : vào ssh gõ lệnh sh /script/resetpassword master newpass (newpass thay bằng pass mới mà bạn muốn) Chúc các bạn thành công