Skin WHMCS – BufHosting

Giao diện này có màu xanh da trời, hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa theo giao diện gốc của BufHosting, tuy nhiên có qua chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn. Một số chức năng gốc có thể đã bị xóa vì lý do trùng lặp và không hợp […]