Upload avatar tại forum nếu server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này:

 

Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 735 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in [path]/includes/class_upload.php on line 370

 

Cách khắc phục như sau:

Tại Forum, đăng nhập vào admincp, vào phần: Server Settings and Optimization Options

- Safe Mode Upload Enabled: chọn không

- Safe Mode Temporary Directory: điền tên thư mục ( mặc định thường là /tmp)

Save

Tại Hosting, vào thử mục public_html tạo một thư mục với tên là tmp. Sau đó CHMOD 777.

 

Vậy là đã có thể upload avatar lên forum.

Bài viết này có hữu ích?

1414 Khách hàng đánh giá tốt (1733 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Khắc phục lỗi đăng nhập FTP bằng FileZilla

 Chào bạn,Khi đăng nhập bằng Filezilla gặp lỗi không kết nối được, chúng ta cần kiểm tra lại...

Lỡ tay xóa thư mục public_html, làm sao để tạo lại?

Nếu là lỡ tay xóa shortcut của public_html thì bạn có thể vào bằng đường dẫn này....

Khắc phục sự cố: Invalid login khi đăng nhập vào quản lý hosting

DirectAdmin Login Page Invalid login. Please verify your Username and Password   Nếu quý khách...

Reset Owner đối với Hosting linux dùng Directadmin

  Bạn xem hình đính kèm, 1. Với trường hợp ô vuông màu xanh, đó là file sẽ chạy được vì quyền...

Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect.

Nếu bạn gặp thông báo sau: Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE...