Upload avatar tại forum nếu server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này:

 

Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 735 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in [path]/includes/class_upload.php on line 370

 

Cách khắc phục như sau:

Tại Forum, đăng nhập vào admincp, vào phần: Server Settings and Optimization Options

- Safe Mode Upload Enabled: chọn không

- Safe Mode Temporary Directory: điền tên thư mục ( mặc định thường là /tmp)

Save

Tại Hosting, vào thử mục public_html tạo một thư mục với tên là tmp. Sau đó CHMOD 777.

 

Vậy là đã có thể upload avatar lên forum.

Bài viết này có hữu ích?

1414 Khách hàng đánh giá tốt (1733 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Lỗi 500 - Internal server error

Lỗi 500 thường xảy ra với các trường hợp sau : 1. Lỗi do CHMOD thư mục hoặc file sai : Lỗi...

Đổi mật khẩu (Password) tài khoản Hosting

Bạn muốn đổi mật khẩu (Password) của Hosting? Hoặc bạn đã quên mật khẩu (Password),...

VBB - Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây: Warning: xxx Unable to add cookies, header already sent File:...

Cách backup và restore data

Chào bạn! PowerNet xin được hướng dẫn các bạn tạo tự tạo backup và restore...

Cách cài đặt Plugins và Themes của Wordpress tự động trên server safe mode ON

Bạn thực hiện các công đoạn như sau: Đầu tiên đọc bài viết này,...