Upload avatar tại forum nếu server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này:

 

Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 735 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in [path]/includes/class_upload.php on line 370

 

Cách khắc phục như sau:

Tại Forum, đăng nhập vào admincp, vào phần: Server Settings and Optimization Options

- Safe Mode Upload Enabled: chọn không

- Safe Mode Temporary Directory: điền tên thư mục ( mặc định thường là /tmp)

Save

Tại Hosting, vào thử mục public_html tạo một thư mục với tên là tmp. Sau đó CHMOD 777.

 

Vậy là đã có thể upload avatar lên forum.

Bài viết này có hữu ích?

1417 Khách hàng đánh giá tốt (1738 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Khắc phục Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file

Nếu bạn gặp lỗi này: Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file...

Cách tạo database ở PowerNet

Sau khi đăng nhặp vào directadmin bạn vào phần : MySql manager=>create database...

Fix lỗi đính kèm 500 VBB file rar

Khi bạn download file đính kèm trong VBB như .rar hiển thị lỗi 500 trong VBB thì làm như sauLogin...

Cập nhật ngay lập tức dung lượng host với DirectAdmin

DirectAdmin có cơ chế tự động cập nhật lại dung lượng host mỗi 30' một lần. Tuy nhiên, khách...

Lỗi 500 - Internal server error

Lỗi 500 thường xảy ra với các trường hợp sau : 1. Lỗi do CHMOD thư mục hoặc file sai : Lỗi...