Cách lấy Authorize code để transfer domain quốc tế

Authorize code hay EPP code được sử dụng khi cần chuyển đổi tên miền giữa các nhà đăng ký tên miền khác nhau. Để xem được EPP code trong hệ thống của DirectI, bạn có thể làm các bước sau:

  • Đăng nhập hệ thống quản trị tên miền theo thông tin đã được cung cấp
  • Ở ô Jump to Domain, điền tên miền cần xem
  • Giá trị ô chọn Select a Product: Domain Registration Service
  • Bấm nút mũi tên bên cạnh
  • Xem EPP code bằng cách bấm vào chữ here ở dòng Click here to view your Domain Secret over a Secure Connection.
  • 816 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Ý nghĩa các tên miền

Những cụm từ trên đây thường được gọi là hậu tố, hay là phần mở rộng của một  tên miền. Tên miền...

Khóa tên miền là gì?

Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất quan trọng vì nó ngăn chặn các tên miền được chuyển...

Làm thế nào để bảo vệ tên miền?

1.Bảo vệ mật khẩu Tên miền của bạn một cách cẩn thận, sử dụng những mật khẩu mạnh tối thiểu là 8...

Tên miền là gì?

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên...

Khi nào tôi phải gia hạn tên miền?

Khi Quý khách nhận được thông báo sắp hết hạn hay gia hạn trước 15 ngày (đối với tên miền QT) /...