Bài viết

 Cộng tác viên PowerNet

Chính sách của Cộng Tác Viên gần giống với Hội Viên, tuy nhiên có nhiều điểm khác biệt cụ thể như sau: YÊU CẦU: Phải là...

 PowerNet có thể hỗ trợ các khách hàng của đại lý không?

PowerNet sẽ đảm bảo mọi công tác support liên quan. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để support cho các khách hàng của bạn. Khách hàng của bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu...

 Tôi muốn biết thêm về Hội viên PowerNet?

Hội viên PowerNet là một phương pháp tùy chọn và tự nguyện đối với tất cả khách hàng đăng ký tài khoản tại website http://powernet.vn. Đối với Hội viên PowerNet, bạn sẽ được hưởng hoa hồng khi...

 Đăng ký Cộng Tác Viên PowerNet như thế nào?

Cộng tác viên PowerNet giúp bạn kiếm thêm nhiều hơn thu nhập so với Hội viên PowerNet. Trước khi liên hệ đăng ký Cộng tác viên, bạn cần phải có điều kiện cần là Hội viên PowerNet hoạt động đạt...

 Đại lý Hosting (Reseller Hosting) là gì?

Reseller Hosting là 1 đại lý bán lại. Gói đại lý hosting được người quản trị (Đại lý) chia thành các gói hosting nhỏ tương ứng với các thông số kỹ thuật để cung cấp cho người dùng cuối. Reseller...