Hướng dẫn lỗi “Warning: Cannot modify header information – headers already sent by”

Trong quá trình chuyển host hoặc có  sự thay đổi trong database có thể gây lỗi  Warning: Cannot modify header information.

Bước 1: Kiểm tra lại các file PHP thông báo lỗi xem có chứa các ký tự lạ không. Đó có thể là nguyên nhân gây lỗi do file PHP do đang ở dạng ANSI chuyển qua UTF8 hoặc có gõ thêm tiếng việt. Nếu không có lỗi tiếp tục thực hiện bước 2.

Bước 2:  Sử dụng lệnh:

  • ob_start(); =>> chèn vào đầu file php báo lỗi
  • ob_end_flush(); =>>chèn vào cuối file php báo lỗi

Một cách khác nếu bạn có quyền quản trị server bạn có thể update lại file php.ini của server để thiết lập lại thuộc tính output_buffering= ON trong file php.ini

Thực hiện xong bạn có thể kiểm tra lại kết quả, chắc chắn lỗi sẽ được khắc phục.

Chúc bạn thực hiện thành công !

  • 23 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Shared Hosting là gì?

Shared Hosting là gói dịch vụ lưu trữ web site chuyên nghiệp có máy chủ đặt tại Việt Nam đường...

Web hosting là gì?

Web hosting là một lọai hình lưu trữ trên Internet cho phép các cá nhân, tổ chức truy cập được...

PowerNet Hỗ trợ PHP và MYSQL phiên bản nào?

Đó là phiên bản PHP 5.x và MySQL 5.x, các modules khác chúng tôi luôn update lên phiên bản mới...

Có thể chuyển nhượng hosting không?

Khách hàng được toàn quyền sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ đã đăng ký sử dụng nhưng phải báo...

Tốc độ hosting PowerNet như thế nào?

Tất cả các gói Hosting  đều có tốc độ đều như nhau, Server đặt tại VDC, đường truyền nhanh và rất...