Thiết lập SSL trên trang web của bạn

Nếu bạn không có SSL và cần triển khai nó cho một hoặc nhiều trang trên trang web của bạn, dưới đây là các bước chính:
  1. Có được chứng chỉ SSL cho trang web của bạn: Chứng chỉ SSL là một văn bản điện tử xác nhận đặc trưng cho doanh nghiệp của bạn và cho phép máy chủ web thiết lập mã hóa bảo mật với trình duyệt web của khách truy cập. Cũng giống như việc lưu trữ trang web, sẵn có nhiều nhà cung cấp chứng chỉ SSL và tùy chọn. Bạn có thể muốn kiểm tra với máy chủ web hiện có của bạn để tìm xem họ sẵn sàng cung cấp loại chứng chỉ SSL nào và liệu có thể hỗ trợ việc cài đặt chứng chỉ không. Thông thường, tùy chọn phù hợp nhất mà máy chủ web cung cấp được gọi là "chứng chỉ được chia sẻ". Việc sử dụng chứng chỉ được chia sẻ là chấp nhận được để đáp ứng các yêu cầu về chính sách SSL của AdWords.
  2. Cài đặt chứng chỉ SSL trên máy chủ web của bạn: Phương thức cài đặt sẽ thay đổi tùy vào máy chủ web của bạn và loại chứng chỉ mà bạn mua. Đặc biệt các hướng dẫn cài đặt cụ thể, tài nguyên và hỗ trợ do nhà cung cấp chứng chỉ hoặc máy chủ web của bạn cung cấp.
  3. Xác định các trang trên trang web mà bạn muốn bảo mật bằng SSL: Trang web bảo mật nhất sử dụng SSL trên toàn bộ trang web của họ. Tuy nhiên, chính sách của AdWords chỉ yêu cầu rằng bạn sử dụng kết nối bảo mật trên các trang thu thập hoặc truyền thông tin cá nhân và thông tin tài chính nhất định, như mật khẩu đăng nhập, chi tiết liên hệ cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng.
  4. Chỉnh sửa các liên kết tới trang (và yếu tố trang) mà bạn muốn tải một cách an toàn: Với bất kỳ trang web nào bạn muốn tải một cách an toàn, thay đổi liên kết tới các trang đó để đọc https:// ở đầu thay vì http://. Ví dụ: nếu bạn muốn thay đổi http://powernet.vn/clientarea.php để bảo mật, bạn có thể thay đổi tất cả các liên kết tới trang đó trên trang web của bạn tới https://powernet.vn/clientarea.php. Bạn cũng có thể muốn cài đặt máy chủ chuyển hướng để tự động định tuyến những người cố gắng truy cập vào URL không an toàn, như http://powernet.vn/clientarea.php, tới kết nối an toàn như https://powernet.vn/clientarea.php.
  5. Thử nghiệm để xác nhận xem các trang web có an toàn không: Thử truy cập tất cả các trang an toàn mới của bạn sử dụng ít nhất hai trình duyệt hiện đại khác nhau mà khách truy cập trang web thông thường của bạn có thể sử dụng. Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng khóa trong trình duyệt của bạn, thì hãy nhấp vào biểu tượng này cho thông tin bổ sung để xác nhận kết nối của bạn là an toàn. Lỗi phổ biến nhất đang có "nội dung hỗn hợp" trên trang https:. Điều đó có nghĩa là một hoặc nhiều yếu tố (hình ảnh, tệp flash hoặc tệp CSS thường sử dụng) đang được tải trên trang https: sử dụng URL http:// không an toàn. Trình duyệt hiện đại nhất sẽ liệt kê các tài nguyên không an toàn trên các trang có nội dung hỗn hợp trong bảng điều khiển Javascript (trong một số trình duyệt, nó có thể được gọi là "Trình gỡ lỗi Javascript"). Để giải quyết những vấn đề này, kiểm tra mã HTML cho trang và thực hiện những bước sau:
  • Tìm kiếm http://
  • Thay thế bất kỳ trường hợp nào bạn tìm thấy bằng //
  • Lưu các thay đổi vào máy chủ web của bạn và thử lại thử nghiệm.
Nếu bạn vẫn đang gặp vấn đề với việc nhận các cảnh báo có nội dung hỗn hợp trên trang này, nguyên nhân có thể nhất là do vấn đề trong Javascript hoặc mã flash của bạn.
  • chung chi ssl, cai dat ssl
  • 18 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

SSL là gì? Các thuật toán mã hoá dùng trong SSL?

I. SSL LÀ GÌ?Việc kết nối giữa một Web browser tới bất kỳ điểm nào trên mạng Internet đi qua rất...