Widgets check số dư Đông Á Bank WHMCS

Đầu tiên bạn download code tại đây

Đọc code và thay username và password của tài khoản đông á:

$user = "3308929"; //so tai khoan, Vi du: 3308929
$pass = "f2356148f6dc6bf14162ed2bb808521b"; //pass dang MD5, vi du: 3308929

Upload lên thư mục: whmcs/modules/widgets

Active tại admin: admin/configadminroles.php, tick vào admin roles id của nhóm mà bạn muốn cho phép sử dụng, tên widgets là "Thông tin tài khoản ngân hàng".

Chúc bạn thành công


  • 123 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Skin WHMCS - BufHosting

Giao diện này có màu xanh da trời, hoạt động tốt phù hợp với các chức năng của WHMCS. Được dựa...

Skin WHMCS - BeeHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động...

Skin WHMCS - Altushost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động...

Baokim Gateways - Tích hợp cổng thanh toán Bảo Kim vào WHMCS

Hiện tại Bảo Kim cũng cung cấp mã nguồn thanh toán cho WHMCS. PowerNet có tham khảo tích hợp của...

NganLuong Gateways - Tích hợp cổng thanh toán Ngân Lượng vào WHMCS

Hiện tại Ngân Lượng cũng cung cấp một bộ mã nguồn cho WHMCS. PowerNet có tham khảo tích hợp của...