Widgets check số dư Đông Á Bank WHMCS

Đầu tiên bạn download code tại đây

Đọc code và thay username và password của tài khoản đông á:

$user = "3308929"; //so tai khoan, Vi du: 3308929
$pass = "f2356148f6dc6bf14162ed2bb808521b"; //pass dang MD5, vi du: 3308929

Upload lên thư mục: whmcs/modules/widgets

Active tại admin: admin/configadminroles.php, tick vào admin roles id của nhóm mà bạn muốn cho phép sử dụng, tên widgets là "Thông tin tài khoản ngân hàng".

Chúc bạn thành công


Bài viết này có hữu ích?

119 Khách hàng đánh giá tốt (252 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Xử lý lỗi không thể kiểm tra tên miền ở WHMCS (fixed check domain WHMCS)

Nếu bạn không thể kiểm tra tên miền tại WHMCS được. Cần làm những bước sau: Kiểm tra đã đặt...

Skin WHMCS - SuperHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động...

Baokim Gateways - Tích hợp cổng thanh toán Bảo Kim vào WHMCS

Hiện tại Bảo Kim cũng cung cấp mã nguồn thanh toán cho WHMCS. PowerNet có tham khảo tích hợp của...

Skin WHMCS - BeeHost

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt động...

Skin WHMCS - AdonLead

Giao diện này được làm với thời gian nhanh nên có nhiều thiếu sót, tuy nhiên căn bản là hoạt...