Bài viết

 Cách hạn chế spam, auto post, auto đăng ký nick cho forum Vbb

Hầu hết các diễn đàn vbb hiện tại đều bị các spamer dùng tools auto đăng ký và auto spam bài...