VBB - Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây:

Warning: xxx
Unable to add cookies, header already sent
File: xxx\includes\class_ core.php
Line: xxx

 

Hoặc

Warning : array_merge() [function.array-merge ]: Argument #1 is not an array in [path]/includes/init.php on line 313
Unable to add cookies, header already sent.
File: /home/powernet/domains/powernet.vn/public_html/ebook/includes/class_core.php
Line: 5554

Nếu gặp lỗi như vậy khi đang cài mod hay khi chuyển host... thì các bạn làm như sau
- Mở file config.php thêm vào sau dấu

define('DISABLE_HOOKS', true);

Câu lệnh này dùng để tắt tất cả các Mod đã cài hoặc mới cài.

- Nếu bạn mới cài một mod mới, sau khi tắt mod hãy kiểm tra lại module VBB mới cài đó

- Nếu bạn mới chuyển host, sau khi tắt mod kiểm tra lại những module đã cài

- Mở file bị báo lỗi init.php ( báo file nào sửa file đó - ở đây là dòng 313). Thử kiểm tra nội dùng dòng đó = notepad ++ sau đó Encoding --> Encode in ANSI --> Save.

Chúc bạn thành công

 

  • 152 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Shared Hosting là gì?

Shared Hosting là gói dịch vụ lưu trữ web site chuyên nghiệp có máy chủ đặt tại Việt Nam đường...

Web hosting là gì?

Web hosting là một lọai hình lưu trữ trên Internet cho phép các cá nhân, tổ chức truy cập được...

PowerNet Hỗ trợ PHP và MYSQL phiên bản nào?

Đó là phiên bản PHP 5.x và MySQL 5.x, các modules khác chúng tôi luôn update lên phiên bản mới...

Có thể chuyển nhượng hosting không?

Khách hàng được toàn quyền sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ đã đăng ký sử dụng nhưng phải báo...

Tốc độ hosting PowerNet như thế nào?

Tất cả các gói Hosting  đều có tốc độ đều như nhau, Server đặt tại VDC, đường truyền nhanh và rất...