Hướng dẫn thiết lập DNS tại DNS Trung Gian

Bạn thiết lập như hình sau:

Thiết lập DNS

 

Nếu bạn muốn chạy subdomain mà không cần thêm từng giá trị, dùng hình sau:

Thêm subdomain

 

Ô màu đỏ(WWW), bạn nên để giá trị CNAME, CNAME về tên miền ( không có http:// và www.)

Ô màu tím (@), bạn trỏ về IP server

Chú ý cấu hình domain :

- Nếu Record Type là: A thì Address phải là địa chỉ IP, ví dụ: 222.255.167.167
- Nếu Record Type là: CNAME thì Address phải là tên miền , ví dụ: powernet.vn
- Nếu Record Type là: MX thì Host record phải là @ và Address phải là tên mail server, ví dụ: mail.powernet.vn
- Nếu Record Type là: URL Redirect/URL Frame thì Address phải là tên, ví dụ: http://powernet.vn
- Priority chỉ áp dụng cho Type là MX

Chú ý cấu hình email chuyển tiếp:

- Nếu sử dụng email chuyển tiếp thì MX domain phải trỏ đến địa chỉ: mail.powernet.vn
(Hướng dẫn: Hostname = @, Type = MX, Address = mail.powernet.vn)
- Nếu không muốn sử dụng email chuyển tiếp nữa bạn hãy cấu hình lại MX là địa chỉ mail server của bạn
(Hướng dẫn: Hostname = @, Type = MX, Address = mail.domaincuaban.com)

 

Chú ý khi thiết lập Email Google, bạn thêm các giá trị như trong hình:

Thiết lập Email Google

Trong đó các giá trị MX là phải điền, Giá trị mail ( CNAME) thì bạn có thể đổi tên, ví dụ mail.powernet.vn thì điền mail, còn muốn là webmail thì điền webmail

Chúc bạn thành công, lưu ý các giá trị khác cũng tương tự.

  • 909 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Ý nghĩa các tên miền

Những cụm từ trên đây thường được gọi là hậu tố, hay là phần mở rộng của một  tên miền. Tên miền...

Khóa tên miền là gì?

Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất quan trọng vì nó ngăn chặn các tên miền được chuyển...

Làm thế nào để bảo vệ tên miền?

1.Bảo vệ mật khẩu Tên miền của bạn một cách cẩn thận, sử dụng những mật khẩu mạnh tối thiểu là 8...

Tên miền là gì?

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên...

Khi nào tôi phải gia hạn tên miền?

Khi Quý khách nhận được thông báo sắp hết hạn hay gia hạn trước 15 ngày (đối với tên miền QT) /...