Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect.

Nếu bạn gặp thông báo sau:

Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: imagepng() [function.imagepng]: Invalid filename in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: fopen() [function.fopen]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

Warning: fopen(/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/299841171.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

 

Bạn cần làm những bước sau:

1. Vào quản lý Hosting tại phucquangbao.com:2222

2. Vào File manager phần : /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/ và /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha

3. Thực hiện lệnh Reset Owner ( bài viết về Reset Owner đối với Hosting linux dùng Directadmin)

  • 754 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Shared Hosting là gì?

Shared Hosting là gói dịch vụ lưu trữ web site chuyên nghiệp có máy chủ đặt tại Việt Nam đường...

Web hosting là gì?

Web hosting là một lọai hình lưu trữ trên Internet cho phép các cá nhân, tổ chức truy cập được...

PowerNet Hỗ trợ PHP và MYSQL phiên bản nào?

Đó là phiên bản PHP 5.x và MySQL 5.x, các modules khác chúng tôi luôn update lên phiên bản mới...

Có thể chuyển nhượng hosting không?

Khách hàng được toàn quyền sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ đã đăng ký sử dụng nhưng phải báo...

Tốc độ hosting PowerNet như thế nào?

Tất cả các gói Hosting  đều có tốc độ đều như nhau, Server đặt tại VDC, đường truyền nhanh và rất...