Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect.

Nếu bạn gặp thông báo sau:

Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: imagepng() [function.imagepng]: Invalid filename in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: fopen() [function.fopen]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

Warning: fopen(/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/299841171.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

 

Bạn cần làm những bước sau:

1. Vào quản lý Hosting tại phucquangbao.com:2222

2. Vào File manager phần : /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/ và /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha

3. Thực hiện lệnh Reset Owner ( bài viết về Reset Owner đối với Hosting linux dùng Directadmin)

Bài viết này có hữu ích?

751 Khách hàng đánh giá tốt (969 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Chmod là gì? Cách Chmod như thế nào?

Chmod là gì Chmod nghĩa là thiết lập quyền (xem, xóa ...) trên file hay thư mục, thông...

Unable to create directory .../wp-content/uploads. Is its parent directory writable by the server?

Để khắc phục vấn đề này, Bạn hãy sử dụng phần mềm FTP ( ví dụ như cuteFTP, filezila) Cách 1: Tại...

Cập nhật ngay lập tức dung lượng host với DirectAdmin

DirectAdmin có cơ chế tự động cập nhật lại dung lượng host mỗi 30' một lần. Tuy nhiên, khách...

Hướng dẫn sử dụng Sypex - Backup và Restore Database

Sypex SQL Dumper thực sự làm món đồ không thể thiếu dành cho việc backup (sao lưu) và restore...

VBB - Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây: Warning: xxx Unable to add cookies, header already sent File:...