Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect.

Nếu bạn gặp thông báo sau:

Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: imagepng() [function.imagepng]: Invalid filename in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: fopen() [function.fopen]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

Warning: fopen(/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/299841171.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

 

Bạn cần làm những bước sau:

1. Vào quản lý Hosting tại phucquangbao.com:2222

2. Vào File manager phần : /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/ và /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha

3. Thực hiện lệnh Reset Owner ( bài viết về Reset Owner đối với Hosting linux dùng Directadmin)

Bài viết này có hữu ích?

748 Khách hàng đánh giá tốt (963 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Xử lý Error Creat Database

Với mục đích bảo mật nên hệ thống của chúng tôi không chấp nhận mật khẩu database đơn giản. Bạn...

Khắc phục sự cố: Your IP is blacklisted khi đăng nhập vào quản lý hosting

Your IP is blacklisted Nếu quý khách gặp trường hợp thông báo như thế này, có nghĩa là là IP của...

Một số lưu ý khi chuyển host

Một công việc đơn giản và thường bắt gặp khi bạn đang sử dụng hơn một dịch vụ hosting từ các nhà...

Khắc phục lỗi cài đặt Components trên joomla

Chào các bạn. Khi các bạn sử dụng mà nguồn trên joomla cài đặt hay chạy chức năng Components 1...

Lỗi 403 - Forbidden

Lỗi 403 Forbidden là thông báo lỗi của server rằng tuy bạn có kết nối được với server nhưng từ...