Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect.

Nếu bạn gặp thông báo sau:

Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: imagepng() [function.imagepng]: Invalid filename in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: fopen() [function.fopen]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

Warning: fopen(/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/299841171.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

 

Bạn cần làm những bước sau:

1. Vào quản lý Hosting tại phucquangbao.com:2222

2. Vào File manager phần : /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/ và /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha

3. Thực hiện lệnh Reset Owner ( bài viết về Reset Owner đối với Hosting linux dùng Directadmin)

Bài viết này có hữu ích?

748 Khách hàng đánh giá tốt (963 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Fix lỗi đính kèm 500 VBB file rar

Khi bạn download file đính kèm trong VBB như .rar hiển thị lỗi 500 trong VBB thì làm như sauLogin...

Sypex Warning: fopen(ses.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied

Khi sử dụng Backup và Retore với Sypex bạn gặp trường hợp này:Warning:...

Cannot modify header information - headers already sent by

Khi phát sinh lỗi này: Warning: Cannot modify header information - headers already sent by...

Upload avatar tại forum nếu server safe mode ON

Trong trường hợp bạn gặp lỗi này:   Warning: move_uploaded_file()...

Một số lưu ý khi chuyển host

Một công việc đơn giản và thường bắt gặp khi bạn đang sử dụng hơn một dịch vụ hosting từ các nhà...