Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect.

Nếu bạn gặp thông báo sau:

Warning: imagepng() [function.imagepng]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: imagepng() [function.imagepng]: Invalid filename in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line126

Warning: fopen() [function.fopen]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 999 is not allowed to access /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha owned by uid 101 in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

Warning: fopen(/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/299841171.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in/home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.phpon line144

 

Bạn cần làm những bước sau:

1. Vào quản lý Hosting tại phucquangbao.com:2222

2. Vào File manager phần : /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/ và /home/dtufzecv/domains/phucquangbao.com/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha

3. Thực hiện lệnh Reset Owner ( bài viết về Reset Owner đối với Hosting linux dùng Directadmin)

Bài viết này có hữu ích?

749 Khách hàng đánh giá tốt (966 Đánh giá)
 In bài viết

Nên đọc

Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access ./global.php in...

Hướng dẫn giải nén file ZIP trong DirectAdmin Hosting

Chào bạn,Định dạng ZIP rất phổ biến trong việc sử dụng để nén file nhằm giúp người sử dụng thuận...

Xử lý Error Creat Database

Với mục đích bảo mật nên hệ thống của chúng tôi không chấp nhận mật khẩu database đơn giản. Bạn...

VBB - Unable to add cookies, header already sent

Bạn bị lỗi dưới đây: Warning: xxx Unable to add cookies, header already sent File:...

Sypex Warning: fopen(ses.php) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied

Khi sử dụng Backup và Retore với Sypex bạn gặp trường hợp này:Warning:...