Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access ./global.php in /home/onazevmp/domains/cevaton.com/public_html/forum/forum.php on line 68
Hoặc
Warning: require_once(./global.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/onazevmp/domains/cevaton.com/public_html/forum/forum.php on line 68
Hoặc
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required './global.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/onazevmp/domains/cevaton.com/public_html/forum/forum.php on line 68

Xảy ra một trong những lý do sau:
1. file global.php không có thực
2. file global.php bị lỗi khi upload
3. file global.php bị chmod không có quyền đọc

Cách khắc phục:
1. Kiểm tra chmod
2. Upload lại file global.php

  • 677 Khách hàng đánh giá tốt
Bài viết này có hữu ích?

Related Articles

Shared Hosting là gì?

Shared Hosting là gói dịch vụ lưu trữ web site chuyên nghiệp có máy chủ đặt tại Việt Nam đường...

Web hosting là gì?

Web hosting là một lọai hình lưu trữ trên Internet cho phép các cá nhân, tổ chức truy cập được...

PowerNet Hỗ trợ PHP và MYSQL phiên bản nào?

Đó là phiên bản PHP 5.x và MySQL 5.x, các modules khác chúng tôi luôn update lên phiên bản mới...

Có thể chuyển nhượng hosting không?

Khách hàng được toàn quyền sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ đã đăng ký sử dụng nhưng phải báo...

Tốc độ hosting PowerNet như thế nào?

Tất cả các gói Hosting  đều có tốc độ đều như nhau, Server đặt tại VDC, đường truyền nhanh và rất...