Dịch vụ Email theo tên miền dành cho Cá nhân và Doanh nghiệp (taikhoan@tenmiencuaban.com)

Sử dụng Email doanh nghiệp nâng cao UY TÍN - khẳng định THƯƠNG HIỆU. + Thân thiện người dùng. + Hợp đồng hóa đơn đầy đủ. + Lọc thư rác, chống spam. + An toàn bảo mật 2 lớp. + Hỗ trợ miễn phí 24/7.

Email Pro 01
 • 2GB SSD Dung lượng
 • 2 Địa chỉ Email
 • 25 MB Dung lượng tệp đính kèm
 • 1 Mail List
Email Pro 02
 • 6GB SSD Dung lượng
 • 8 Địa chỉ Email
 • 25 MB Dung lượng tệp đính kèm
 • 2 Mail List
Email Pro 03
 • 15GB SSD Dung lượng
 • 25 Địa chỉ Email
 • 25 MB Dung lượng tệp đính kèm
 • 5 Mail List
Email Pro 04
 • 30GB SSD Dung lượng
 • 30 Địa chỉ Email
 • 25 MB Dung lượng tệp đính kèm
 • 10 Mail List
Email Pro 05
 • 60GB SSD Dung lượng
 • 60 Địa chỉ Email
 • 25 MB Dung lượng tệp đính kèm
 • 30 Mail List
Email Pro 06
 • 90GB SSD Dung lượng
 • 110 Địa chỉ Email
 • 25 MB Dung lượng tệp đính kèm
 • 100 Mail List