Email Business USA theo tên miền doanh cho doanh nghiệp

Sử dụng Email doanh nghiệp nâng cao UY TÍN - khẳng định THƯƠNG HIỆU. + Thân thiện người dùng. + Hợp đồng hóa đơn đầy đủ. + Lọc thư rác, chống spam. + An toàn bảo mật 2 lớp. + Hỗ trợ miễn phí 24/7.

EMAIL BUSINESS USA

Sử dụng EMAIL BUSINESS USA nhằm đáp ứng việc liên lạc một cách chuyên nghiệp nhất với định dạng user@ten-mien-cua-ban.com, bảo vệ thương hiệu của bạn. Với dung lượng 5 GB/tài khoản phục vụ đầy đủ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Demo tại live.powernet.vn/business-email/demo

  • Hỗ trợ không giới hạn tài khoản

  • 5 GB dung lượng/tài khoản

    EMAIL ENTERPRISE USA

    Sử dụng EMAIL ENTERPRISE USA nhằm đáp ứng việc liên lạc một cách chuyên nghiệp nhất, bảo vệ thương hiệu của bạn với định dạng user@ten-mien-cua-ban.com. Phù hợp với các doanh nghiệp lớn cần lượng trao đổi mail thường xuyên. Demo tại live.powernet.vn/web-hosting/enterprise-email-hosting/demo

  • Hỗ trợ không giới hạn tài khoản

  • 25 GB dung lượng/tài khoản