Đăng ký tài trợ Cloud Hosting, Website, VPS, Cloud Server

PowerNet tài trợ cho tổ chức giáo dục, thiện nguyện... mang tính chất đào tạo phi lợi nhuận, có ích cho cộng đồng. Việc tài trợ này hoàn toàn miễn phí và kích hoạt tự động và sẽ được xác minh mục đích của việc sử dụng

TÀI TRỢ HOSTING VIỆT NAM

Cần phải đồng ý và đáp ứng các yêu cầu để được nhận tài trợ
1. Đặt quảng cáo (text link và banner) của PowerNet.
2. Hoàn thành đăng ký sẽ tiến hành sử dụng hosting đúng mục đích và tuân thủ quy định tài trợ.
3. Đã đọc kỹ các quy định về tài trợ.


(Cập nhật 13/05/2012) PowerNet sẽ kiểm tra, xét duyệt và gửi thông tin tài khoản Hosting (nếu đạt yêu cầu tài trợ) trong vòng 24h sau khi hoàn thành đăng ký. Mọi đăng ký không đạt yêu cầu tài trợ, sai quy định cũng như cung cấp thông tin cá nhân không chính xác sẽ bị hủy bỏ, xóa khỏi hệ thống mà không thông báo trước.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tài nguyên dịch vụ cao hơn hoặc bất cứ thắc mắc nào liên quan.

  • 1 Số tên miền
  • Không giới hạn Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông/tháng
  • Việt Nam Máy chủ đặt tại