Đăng ký sử dụng thử dịch vụ trong 30 ngày

Dùng thử dịch vụ 30 ngày để cảm nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ, việc dùng thử này hoàn toàn miễn phí và kích hoạt tự động

TRIAL CLOUD SERVERQuý khách vui lòng đọc quy định và thông báo mới nhất tại đây
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào.

 • 1 CPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB SSD
 • 1 IP
 • Windows/Linux OS
 • 1 ngày Thời gian dùng thử
TRIAL HOSTING SSD VNQuý khách vui lòng đọc quy định và thông báo mới nhất tại HOSTING TRIAL - Dùng thử Hosting 30 ngày
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào.

 • 1 Số tên miền
 • 1 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông/tháng
 • Không giới hạn Các thông số khác
 • 30 ngày Thời gian dùng thử
TRIAL HOSTING SSD NNQuý khách vui lòng đọc quy định và thông báo mới nhất tại HOSTING TRIAL - Dùng thử Hosting 30 ngày
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào.

 • 1 Số tên miền
 • 1 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông/tháng
 • Không giới hạn Các thông số khác
 • 30 ngày Thời gian dùng thử
TRIAL HOSTING SEO VNQuý khách vui lòng đọc quy định và thông báo mới nhất tại đây
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào.

 • 1 Số tên miền
 • 1 GB Dung lượng
 • Không cấp riêng IP
 • Không giới hạn Băng thông/tháng
 • Không giới hạn Các thông số khác
 • 30 ngày Thời gian dùng thử