ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
255,000 VND
1 Năm
255,000 VND
1 Năm
255,000 VND
1 Năm
.net hot!
365,000 VND
1 Năm
365,000 VND
1 Năm
365,000 VND
1 Năm
.org hot!
365,000 VND
1 Năm
365,000 VND
1 Năm
365,000 VND
1 Năm
.biz hot!
455,000 VND
1 Năm
455,000 VND
1 Năm
455,000 VND
1 Năm
.info hot!
515,000 VND
1 Năm
515,000 VND
1 Năm
515,000 VND
1 Năm
.xyz new!
325,000 VND
1 Năm
325,000 VND
1 Năm
325,000 VND
1 Năm
.us
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.eu
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.de
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.es
250,000 VND
1 Năm
N/A
250,000 VND
1 Năm
.in
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.ru
250,000 VND
1 Năm
N/A
250,000 VND
1 Năm
.nl
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.name
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.ca
385,000 VND
1 Năm
385,000 VND
1 Năm
385,000 VND
1 Năm
.asia
385,000 VND
1 Năm
385,000 VND
1 Năm
385,000 VND
1 Năm
.pro
630,000 VND
1 Năm
630,000 VND
1 Năm
630,000 VND
1 Năm
.tel
455,000 VND
1 Năm
455,000 VND
1 Năm
455,000 VND
1 Năm
.mobi
630,000 VND
1 Năm
630,000 VND
1 Năm
630,000 VND
1 Năm
.bz
830,000 VND
1 Năm
830,000 VND
1 Năm
830,000 VND
1 Năm
.cc
530,000 VND
1 Năm
530,000 VND
1 Năm
530,000 VND
1 Năm
.me
785,000 VND
1 Năm
785,000 VND
1 Năm
785,000 VND
1 Năm
.ws
730,000 VND
1 Năm
730,000 VND
1 Năm
730,000 VND
1 Năm
.pw
730,000 VND
1 Năm
730,000 VND
1 Năm
730,000 VND
1 Năm
.co
730,000 VND
1 Năm
730,000 VND
1 Năm
730,000 VND
1 Năm
.cn
830,000 VND
1 Năm
830,000 VND
1 Năm
830,000 VND
1 Năm
.work
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
.tv
890,000 VND
1 Năm
890,000 VND
1 Năm
890,000 VND
1 Năm
.vn sale!
700,000 VND
1 Năm
420,000 VND
1 Năm
420,000 VND
1 Năm
.com.vn sale!
600,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.net.vn
600,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.biz.vn
600,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.org.vn
430,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
.gov.vn
430,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
.edu.vn
430,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
.pro.vn
430,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
.info.vn
430,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
.int.vn
430,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
.ac.vn
430,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
.danang.vn
430,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm
230,000 VND
1 Năm

Please choose a category from above.

Mua Web Hosting

Chọn một trong các gói dịch vụ Hosting

Chúng tôi đã thiết kế các gói dịch vụ phù hợp với mọi ngân sách

Khám phá gói dịch vụ ngay bây giờ

Chuyển tên miền của bạn về PowerNet

Chuyển ngay bây giờ để gia hạn tên miền của bạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Trừ một số đuôi tên miền và tên miền mới được gia hạn gần đây