Dịch vụ VPS hàng đầu Việt Nam

Với trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp hạ tầng VPS cho các doanh nghiệp, dịch vụ của chúng tôi được đánh giá là nhanh, mạnh, bảo mật
 • VPS LINUX SSD VN

  Từ 200,000/tháng
  Đăng ký
  • Tùy chọn cấu hình Số lượng core CPU
  • Tùy chọn cấu hình Ram
  • Tùy chọn cấu hình Ổ cứng
  • 1 IP mặc định
  • Tùy chọn cấu hình IP thêm
  • Linux Hệ điều hành hỗ trợ
  • VNPT DATA Đà Nẵng Datacenter
  • Toàn quyền Quản lý
 • VPS WINDOWS SSD VN

  Từ 200,000/tháng
  Đăng ký
  • Tùy chọn cấu hình Số lượng core CPU
  • Tùy chọn cấu hình Ram
  • Tùy chọn cấu hình Ổ cứng
  • 1 IP mặc định
  • Tùy chọn cấu hình IP thêm
  • Windows Hệ điều hành hỗ trợ
  • VNPT DATA Đà Nẵng Datacenter
  • Toàn quyền Quản lý
 • VPS ENTERPRISE VN

  Từ 300,000/tháng
  Đăng ký
  • Tùy chọn cấu hình Số lượng core CPU
  • Tùy chọn cấu hình Ram
  • Tùy chọn cấu hình Ổ cứng
  • 1 IP mặc định
  • Tùy chọn cấu hình IP thêm
  • Windows, Linux Hệ điều hành hỗ trợ
  • VNPT DATA Đà Nẵng Datacenter
  • ESXi Nền tảng ảo hóa
Bao gồm với mọi dịch vụ
 • Cloud
 • Windows
 • Linux
 • Automatic