Dịch vụ gia tăng hỗ trợ khách hàng

QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

Dịch vụ quản trị máy chủ theo yêu cầu

CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ

Thuê chổ đặt máy chủ tại Đà Nẵng, chúng tôi là đại lý của các trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng như VNPT, IID, VIETTELIDC, SPT,..
Cam kết giá tốt nhất