Dịch vụ gia tăng hỗ trợ khách hàng

QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

Dịch vụ quản trị máy chủ theo yêu cầu.
Khi thuê dịch vụ quản lý máy chủ, khách hàng sẽ được cài đặt, cấu hình, tối ưu, ... Hướng dẫn cài đặt các phần mềm và dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng.

CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ

Thuê chổ đặt máy chủ tại Đà Nẵng, chúng tôi là đại lý của các trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng như VNPT, IID, VIETTELIDC, SPT,..
Cam kết giá tốt nhất