Hosting có máy chủ đặt tại nước ngoài

Phục vụ tốt hơn đối với các truy cập từ mọi nơi trên thế giới
 • HOSTING NN 1

  • 1 Tên miền/Domains
  • 500 MB Dung lượng/Disk Space
  • 10 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  45,000/3 tháng
  Đăng ký
 • HOSTING NN 2

  • 2 Tên miền/Domains
  • 1 GB Dung lượng/Disk Space
  • 30 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  60,000/3 tháng
  Đăng ký
 • HOSTING NN 3

  • 3 Tên miền/Domains
  • 2 GB Dung lượng/Disk Space
  • 50 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  75,000/3 tháng
  Đăng ký
 • HOSTING NN 4

  • 4 Tên miền/Domains
  • 3 GB Dung lượng/Disk Space
  • 70 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  90,000/3 tháng
  Đăng ký
 • HOSTING NN 5

  • 5 Tên miền/Domains
  • 5 GB Dung lượng/Disk Space
  • 100 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  105,000/3 tháng
  Đăng ký
 • HOSTING NN 6

  • 1 Tên miền/Domains
  • Không giới hạn/Unlimited Dung lượng/Disk Space
  • Không giới hạn/Unlimited Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  99,000/tháng
  Đăng ký
 • HOSTING NN 7

  • 3 Tên miền/Domains
  • Không giới hạn/Unlimited Dung lượng/Disk Space
  • Không giới hạn/Unlimited Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  149,000/tháng
  Đăng ký
 • HOSTING NN 8

  • 5 Tên miền/Domains
  • Không giới hạn/Unlimited Dung lượng/Disk Space
  • Không giới hạn/Unlimited Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  199,000/tháng
  Đăng ký