Google Workspace là một bộ ứng dụng điện toán đám mây với được cung cấp bởi Google

Google Workspace là bộ công cụ làm việc trực tuyến bao gồm Gmail, Meet, Chat, Lịch, Drive, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày,…

GOOGLE WORKSPACE STARTER

Hãy tận hưởng sự đơn giản và mạnh mẽ của dịch vụ Email tốt nhất thế giới là EMAIL GOOGLE WORKSPACE - Google Business - G Suite, sử dụng y như dịch vụ Gmail, chỉ khác đuôi email.

  • Hỗ trợ không giới hạn tài khoản

  • 30 GB dung lượng/tài khoản

  • Giá cả được chiết khấu thấp hơn Google, giá Google là 7.2$/account/tháng.