Hosting có máy chủ đặt tại nước ngoài

Phục vụ tốt hơn đối với các truy cập từ mọi nơi trên thế giới

HOSTING NN 1
 • 1 Tên miền
 • 500 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 và 7.0, MySQL 5.6, DirectAdmin
HOSTING NN 2
 • 2 Tên miền
 • 1000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 và 7.0, MySQL 5.6, DirectAdmin
HOSTING NN 3
 • 3 Tên miền
 • 2000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 và 7.0, MySQL 5.6, DirectAdmin
HOSTING NN 4
 • 4 Tên miền
 • 3000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 và 7.0, MySQL 5.6, DirectAdmin
HOSTING NN 5
 • 5 Tên miền
 • 5000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 và 7.0, MySQL 5.6, DirectAdmin
HOSTING NN 6
 • 10 Tên miền
 • 10000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 và 7.0, MySQL 5.6, DirectAdmin