Hosting có máy chủ đặt tại nước ngoài, phục vụ tốt hơn các truy cập từ mọi nơi trên thế giới

Hosting sử dụng máy chủ mạnh mẽ và ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất.

HOSTING NN 1
 • 1 Tên miền
 • 1000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 > 7.3, MySQL 5.6, DirectAdmin
HOSTING NN 2
 • 2 Tên miền
 • 2000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 > 7.3, MySQL 5.6, DirectAdmin
HOSTING NN 3
 • 3 Tên miền
 • 3000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 > 7.3, MySQL 5.6, DirectAdmin
HOSTING NN 4
 • 5 Tên miền
 • 5000 MB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Các thông số khác không giới hạn (MySQL Databases, Domain Pointers, Sub Domains, Email Accounts, FTP Accounts,...)
 • US Datacenter
 • DELL SSD Server
 • Apache 2.4, PHP 5.6 > 7.3, MySQL 5.6, DirectAdmin