VPS GPU là dịch vụ máy chủ ảo có hỗ trợ card màn hình (VGA) giúp chạy được các phần mềm yêu cầu phải có card đồ hoạ như giả lập Android (Bluestacks, Nox,…) để chơi game mobile, tool MMO,…

VPS GPU là dịch vụ máy chủ ảo có hỗ trợ card màn hình (VGA) giúp chạy được các phần mềm yêu cầu phải có card đồ hoạ như giả lập Android (Bluestacks, Nox,…) để chơi game mobile, tool MMO,…

VPS GPU 01
 • 2 vCore CPU
 • 4GB RAM
 • 50GB SSD
 • 1GB vGPU
 • 1 IPv4
 • Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 11 Enterprise Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng
VPS GPU 02
 • 4 vCore CPU
 • 8 GB RAM
 • 50 GB SSD
 • 1 GB vGPU
 • 1 IPv4
 • Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 11 Enterprise Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng
VPS GPU 03
 • 6 vCore CPU
 • 12 GB RAM
 • 80 GB SSD
 • 2 GB vGPU
 • 1 IPv4
 • Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 11 Enterprise Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng
VPS GPU 04
 • 8 vCore CPU
 • 8 GB RAM
 • 80 GB SSD
 • 2 GB vGPU
 • 1 IPv4
 • Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 11 Enterprise Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng
VPS GPU 05
 • 6 vCore CPU
 • 12 GB RAM
 • 120 GB SSD
 • 2 GB vGPU
 • 1 IPv4
 • Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 11 Enterprise Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng
VPS GPU 06
 • 8 vCore CPU
 • 8 GB RAM
 • 120 GB SSD
 • 2 GB vGPU
 • 1 IPv4
 • Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 11 Enterprise Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng
VPS GPU 07
 • 8 vCore CPU
 • 16 GB RAM
 • 120 GB SSD
 • 2 GB vGPU
 • 1 IPv4
 • Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 11 Enterprise Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng
VPS GPU 08
 • 12 vCore CPU
 • 24 GB RAM
 • 120 GB SSD
 • 2 GB vGPU
 • 1 IPv4
 • Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 11 Enterprise Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng
VPS GPU 09
 • 16 vCore CPU
 • 64 GB RAM
 • 160 GB SSD
 • 2 GB vGPU
 • 1 IPv4
 • Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 11 Enterprise Hệ điều hành hỗ trợ
 • 200Mbps Tốc độ mạng