Dịch vụ Email độc lập và bảo mật cao nhất theo tên miền dành Doanh nghiệp (taikhoan@tenmiencuaban.com)

Sử dụng Email doanh nghiệp nâng cao UY TÍN - khẳng định THƯƠNG HIỆU. + Thân thiện người dùng. + Hợp đồng hóa đơn đầy đủ. + Lọc thư rác, chống spam. + An toàn bảo mật 2 lớp. + Hỗ trợ miễn phí 24/7.

Dedicated Email 01
 • 250GB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Mail List
 • 1 Dedicated IP
Dedicated Email 02
 • 300GB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Mail List
 • 1 Dedicated IP
Dedicated Email 03
 • 400GB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Mail List
 • 1 Dedicated IP
Dedicated Email 04
 • 500GB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Mail List
 • 1 Dedicated IP
Dedicated Email 05
 • 1TB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Mail List
 • 1 Dedicated IP
Dedicated Email 06
 • 2TB SSD Dung lượng
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • Không giới hạn Tên miền
 • Không giới hạn Mail List
 • 1 Dedicated IP