Chọn dịch vụ SSD VPS nước ngoài
 • Product 1

  VPS LINUX SSD NN 1

  • 1 vCore 2.4 GHz Số lượng core CPU
  • 2 GB Ram
  • 10 GB SSD Ổ cứng
  • 1 (Có thể mua thêm 16 IP) IP
  • Linux Hệ điều hành hỗ trợ
  • Tùy chọn địa điểm (US, CA) Datacenter
  • OpenStack KVM Nền tảng ảo hóa


  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
  Bắt đầu từ
  168,000/tháng
  Đăng ký
 • Product 2

  VPS LINUX SSD NN 2

  • 1 vCore 2.4 GHz Số lượng core CPU
  • 4 GB Ram
  • 20 GB SSD Ổ cứng
  • 1 (Có thể mua thêm 16 IP) IP
  • Linux Hệ điều hành hỗ trợ
  • Tùy chọn địa điểm (US, CA) Datacenter
  • OpenStack KVM Nền tảng ảo hóa


  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
  Bắt đầu từ
  336,000/tháng
  Đăng ký
 • Product 3

  VPS LINUX SSD NN 3

  • 2 vCore 2.4 GHz Số lượng core CPU
  • 6 GB Ram
  • 40 GB SSD Ổ cứng
  • 1 (Có thể mua thêm 16 IP) IP
  • Linux Hệ điều hành hỗ trợ
  • Tùy chọn địa điểm (US, CA) Datacenter
  • OpenStack KVM Nền tảng ảo hóa


  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
  Bắt đầu từ
  648,000/tháng
  Đăng ký
 • Product 4

  VPS LINUX SSD NN 4

  • 2 vCore 3.1 GHz Số lượng core CPU
  • 4 GB Ram
  • 50 GB SSD Ổ cứng
  • 1 (Có thể mua thêm 16 IP) IP
  • Linux Hệ điều hành hỗ trợ
  • Tùy chọn địa điểm (US, CA) Datacenter
  • OpenStack KVM Nền tảng ảo hóa


  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
  Bắt đầu từ
  864,000/tháng
  Đăng ký
 • Product 5

  VPS LINUX SSD NN 5

  • 4 vCore 3.1 GHz Số lượng core CPU
  • 8 GB Ram
  • 100 GB SSD Ổ cứng
  • 1 (Có thể mua thêm 16 IP) IP
  • Linux Hệ điều hành hỗ trợ
  • Tùy chọn địa điểm (US, CA) Datacenter
  • OpenStack KVM Nền tảng ảo hóa


  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
  Bắt đầu từ
  1,608,000/tháng
  Đăng ký