Chọn dịch vụ SSD VPS nước ngoài

VPS SSD NN 1Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

 • 1 Core CPU
 • 1 GB Ram
 • 15 GB SSD Ổ cứng
 • 1 IP
 • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
 • US Datacenter
VPS SSD NN 2Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

 • 2 Core CPU
 • 3 GB Ram
 • 25 GB SSD Ổ cứng
 • 1 IP
 • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
 • US Datacenter
VPS SSD NN 3Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

 • 4 Core CPU
 • 6 GB Ram
 • 35 GB SSD Ổ cứng
 • 1 IP
 • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
 • US Datacenter
VPS SSD NN 4Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

 • 8 Core CPU
 • 16 GB Ram
 • 100 GB SSD Ổ cứng
 • 1 IP
 • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
 • US Datacenter