Chọn dịch vụ SSD VPS nước ngoài

VPS SSD NN 1

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Để tiện lợi dịch vụ khi đăng ký sẽ được quy đổi hạn sử dụng về ngày 20 hàng tháng tiếp theo

Được nhiều uu đãi hơn khi đăng ký số lượng lớn hoặc cấu hình cao.
Chính sách giảm giá theo chu kỳ thanh toán 3 tháng (giảm 5%); 6 tháng (giảm 10%); 12, 24, 36 tháng (giảm 20%).

 • 1 Core CPU
 • 2 GB Ram
 • 20 GB SSD Ổ cứng
 • 1 IP
 • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
 • US Datacenter
VPS SSD NN 2

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Để tiện lợi dịch vụ khi đăng ký sẽ được quy đổi hạn sử dụng về ngày 20 hàng tháng tiếp theo

Được nhiều uu đãi hơn khi đăng ký số lượng lớn hoặc cấu hình cao.
Chính sách giảm giá theo chu kỳ thanh toán 3 tháng (giảm 5%); 6 tháng (giảm 10%); 12, 24, 36 tháng (giảm 20%).

 • 2 Core CPU
 • 4 GB Ram
 • 30 GB SSD Ổ cứng
 • 1 IP
 • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
 • US Datacenter
VPS SSD NN 3

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Để tiện lợi dịch vụ khi đăng ký sẽ được quy đổi hạn sử dụng về ngày 20 hàng tháng tiếp theo

Được nhiều uu đãi hơn khi đăng ký số lượng lớn hoặc cấu hình cao.
Chính sách giảm giá theo chu kỳ thanh toán 3 tháng (giảm 5%); 6 tháng (giảm 10%); 12, 24, 36 tháng (giảm 20%).

 • 4 Core CPU
 • 8 GB Ram
 • 50 GB SSD Ổ cứng
 • 1 IP
 • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
 • US Datacenter
VPS SSD NN 4

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Để tiện lợi dịch vụ khi đăng ký sẽ được quy đổi hạn sử dụng về ngày 20 hàng tháng tiếp theo

Được nhiều uu đãi hơn khi đăng ký số lượng lớn hoặc cấu hình cao.
Chính sách giảm giá theo chu kỳ thanh toán 3 tháng (giảm 5%); 6 tháng (giảm 10%); 12, 24, 36 tháng (giảm 20%).

 • 8 Core CPU
 • 16 GB Ram
 • 100 GB SSD Ổ cứng
 • 1 IP
 • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
 • US Datacenter