Chọn dịch vụ SSD VPS nước ngoài

 • VPS SSD NN 1

  Từ 100,000/tháng
  Đăng ký
  • 1 Core CPU
  • 1 GB Ram
  • 15 GB SSD Ổ cứng
  • 1 IP
  • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
  • US Datacenter
 • VPS SSD NN 2

  Từ 200,000/tháng
  Đăng ký
  • 2 Core CPU
  • 3 GB Ram
  • 30 GB SSD Ổ cứng
  • 1 IP
  • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
  • US Datacenter
 • VPS SSD NN 3

  Từ 300,000/tháng
  Đăng ký
  • 4 Core CPU
  • 6 GB Ram
  • 45 GB SSD Ổ cứng
  • 1 IP
  • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
  • US Datacenter
 • VPS SSD NN BUILD

  Từ 108,000/tháng
  Đăng ký
  • Từ 1 Core CPU
  • Từ 1 GB Ram
  • Từ 20 GB SSD Ổ cứng
  • Từ 1 IP
  • Linux, Windows Hệ điều hành hỗ trợ
  • US, CA, SG, AU Datacenter