Hệ thống VPS Linux Nước Ngoài được trang bị ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất hiện nay. Cơ sở hạ tầng quốc tế đạt mốc 1000 Gbps đảm bảo trước tấn công mạng.

Lựa chọn VPS US,AU,SG giá rẻ

Package CPU RAM DISK NETWORK Control Panel GIÁ THÁNG  
VPS LINUX SSD NN 1Starter 1 2 GB 10 GB 200 Mbps WHM/cPanel 168,000 VND/tháng Đăng ký ngay
VPS LINUX SSD NN 2Personal 1 4 GB 20 GB 200 Mbps WHM/cPanel 336,000 VND/tháng Đăng ký ngay
VPS LINUX SSD NN 3Business 2 6 GB 40 GB 200 Mbps WHM/cPanel 648,000 VND/tháng Đăng ký ngay
VPS LINUX SSD NN 4Corporate 2 4 GB 50 GB 200 Mbps WHM/cPanel 864,000 VND/tháng Đăng ký ngay
VPS LINUX SSD NN 5Enterprise 4 8 GB 100 GB 200 Mbps WHM/cPanel 1,608,000 VND/tháng Đăng ký ngay
VPS WINDOWS SSD NN 1Starter 1 2 GB 20 GB 500 Mbps WHM/cPanel 168,000 VND/tháng Đăng ký ngay
VPS WINDOWS SSD NN 2Personal 2 4 GB 30 GB 500 Mbps WHM/cPanel 336,000 VND/tháng Đăng ký ngay
VPS WINDOWS SSD NN 3Business 4 8 GB 60 GB 500 Mbps WHM/cPanel 648,000 VND/tháng Đăng ký ngay
VPS WINDOWS SSD NN 4Corporate 8 16 GB 120 GB 500 Mbps WHM/cPanel 864,000 VND/tháng Đăng ký ngay
VPS WINDOWS SSD NN 5Enterprise 16 32 GB 120 GB 500 Mbps WHM/cPanel 1,608,000 VND/tháng Đăng ký ngay