VPS Linux Nước Ngoài Hệ thống VPS Linux Nước Ngoài được trang bị ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất hiện nay. Cơ sở hạ tầng quốc tế đạt mốc 1000 Gbps đảm bảo trước tấn công mạng.

Thông tin cấu hình

VPS Linux SSD Nước Ngoài

KVM SSD 1

159k/tháng Giá thường 209k
Đăng ký

Ưa chuộng

KVM SSD 2

319k/tháng Giá thường 369l
Đăng ký

KVM SSD 3

615k/tháng Giá thường 665k
Đăng ký

KVM SSD 4

820k/tháng Regularly 870k
Đăng ký

KVM SSD 5

1.527k/tháng Giá thường 1.577k
Đăng ký

CPU

1 Core x 2.4 GHz

1 Core x 2.4 GHz

2 Core x 2.4 GHz

2 Core x 3.1 GHz

4 Core x 3.1 GHz

RAM

2 GB

4 GB

6 GB

4 GB

8 GB

Dung lượng

10 GB SSD

20 GB SSD

40 GB SSD

50 GB SSD

100 GB SSD


159k/tháng Giá thường 209k
Đăng ký

319k/tháng Giá thường 369k
Đăng ký

615k/tháng Giá thường 665k
Đăng ký

820k/tháng Giá thường 870k
Đăng ký

1.527k/tháng Giá thường 1.577k
Đăng ký

Ưu điểm VPS

Tùy biến
cao
Không giới hạn
Băng thông
Mọi
Mã nguồn
Đảm bảo
99.9% Uptime
Dễ dàng
quản lý
Tùy chọn
Windows/Linux
IP
riêng
Cấu hình
Mạnh mẽ
Miễn phí
Chạy thử
Hỗ trợ
24/7/365

Ý kiến khách hàng

Các dịch vụ hữu ích