Thư viện Phần mềm - Tài liệu lưu trữ những hướng dẫn, phần mềm hoặc bất cứ file phục vụ cho nhu cầu của bạn.

Tên Files

WHMCS Gateways - BaoKim v2017.04.01
Baokim Gateways - Tích hợp cổng thanh toán Bảo Kim vào WHMCS. Phù hợp với mọi phiên bản của WHMCS. Bài viết hướng dẫn tại: https://powernet.vn/knowledgebase/216-Baokim-Gateways-Tich-hop-cong-thanh-toan-Bao-Kim-vao-WHMCS.html
Kích thước: 19.3 kB
WHMCS Gateways - NganLuong v2017.04.01
NganLuong Gateways - Tích hợp cổng thanh toán Ngân Lượng vào WHMCS. Bài viết hướng dẫn tại: http://powernet.vn/knowledgebase/217/NganLuong-Gateways-Tich-hop-cong-thanh-toan-Ngan-Luong-vao-WHMCS.html
Kích thước: 19.1 kB
WHMCS Gateways - PhoneCard v2017.04.01
Chức năng thanh toán qua Thẻ cào điện thoại tại Việt Nam như VinaPhone, MobiFone, Viettel, Gate, VTC. Sử dụng API của napngay.com, dùng cho WHMCS
Kích thước: 17.2 kB
WHMCS Modules - Ajax Domain Search
The AJAX Domain Search Tool is an advanced WHMCS script that provides domain search results to on site users in real time. This addon works in the background, so as to not disrupt the current user session, and provides search results as they are generated.
Kích thước: 5.96 kB
WHMCS Modules - Banned Free Emails Addon
Đây là Addon không cho phép Email miễn phí đăng ký tài khoản và dịch vụ
Kích thước: 8.15 kB
WHMCS Modules - Complete Free Trials Mod
Đây là một Modules cho phép dùng thử miễn phí dịch vụ, đồng thời thông báo cho khách hàng qua những email định kỳ nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thì sẽ nâng cấp lên bản trả phí, Sau thời gian dùng thử, nếu không nâng cấp tài khoản sẽ được xóa hoàn toàn trên hệ thống một cách tự động.
Kích thước: 1.81 kB
WHMCS Modules - CSF Auto Unblocking v1.5
WHMCS CSF Auto Unblocking Module
Kích thước: 8.29 kB
WHMCS Modules - GeoFilter
GeoFilter is a brand new anti-fraud solution designed to prevent fraud before it passes through the checkout and stop the order before it can be completed. WHMCSADDON
Kích thước: 19.3 kB
WHMCS Modules - GlobalSign SSL
GlobalSign SSL Module for WHMCS
Kích thước: 13.6 kB
WHMCS Modules - Live Support v1.62
Live Support is an addon developed for WHMCS systems and platforms to give administrators and customers services representatives the ability to communicated with visitors through live chat. WHMCSAddon
Kích thước: 2.21 MB
WHMCS Modules - Response Time Pro
Response Time is an advanced ticket report generator that integrates seamlessly into WHMCS platforms.
Kích thước: 330 kB
WHMCS Modules - SolusVM v3.10
SolusVM WHMCS Module v3.10. This module requires PHP 5.3+ and ioncube loader 4+
Kích thước: 2.86 MB
WHMCS Skin - AdonLead
Giao diện WHMCS AdonLead, Mật khẩu giải nén: phatpt86. Xem bài viết hướng dẫn tại: https://powernet.vn/knowledgebase/252-Skin-WHMCS-AdonLead.html
Kích thước: 1.02 MB
WHMCS Skin - Altushost
Giao diện WHMCS gần giống Altushost, Mật khẩu giải nén: phatpt86. Xem bài viết hướng dẫn tại: http://powernet.vn/knowledgebase/215/Skin-WHMCS-Altushost.html
Kích thước: 932 kB
WHMCS Skin - BeeHost
Giao diện WHMCS gần giống BeeHost, Mật khẩu giải nén: phatpt86. Xem bài viết hướng dẫn tại: http://powernet.vn/knowledgebase/206/Skin-WHMCS-BeeHost.html
Kích thước: 125 kB
WHMCS Skin - BufHosting
Giao diện WHMCS gần giống BufHosting, Mật khẩu giải nén: phatpt86. Xem bài viết hướng dẫn tại: http://powernet.vn/knowledgebase/207/Skin-WHMCS-BufHosting.html
Kích thước: 1.31 MB
WHMCS Skin - DotBlock
Giao diện WHMCS gần giống DotBlock, Mật khẩu giải nén: phatpt86. Xem bài viết hướng dẫn tại: http://powernet.vn/knowledgebase/218/Skin-WHMCS-DotBlock.html
Kích thước: 438 kB
WHMCS Skin - GiaiPhapHost
http://powernet.vn/knowledgebase/238/Skin-WHMCS-GiaiPhapHost.html
Kích thước: 222 kB
WHMCS Skin - ProvisonHost
http://powernet.vn/knowledgebase/251/Skin-WHMCS-ProvisonHost.html
Kích thước: 608 kB
WHMCS Skin - SuperHost
Skin WHMCS - SuperHost. http://powernet.vn/knowledgebase/237/Skin-WHMCS-SuperHost.html
Kích thước: 364 kB
WHMCS Skin - USBilling
http://powernet.vn/knowledgebase/247/Skin-WHMCS-USBilling.html
Kích thước: 220 kB
WHMCS Widgets - Check số dư Đông Á Bank
Code này đơn giản nên không mã hóa, Bài viết hướng dẫn: https://powernet.vn/knowledgebase/260-Widgets-check-so-du-Dong-A-Bank-WHMCS.html
Kích thước: 2.31 kB