Thư viện Phần mềm - Tài liệu lưu trữ những hướng dẫn, phần mềm hoặc bất cứ file phục vụ cho nhu cầu của bạn.

Tên Files

Advanced Member System v3.5.4
Advanced Member System là một hệ thống thành viên mạnh mẽ, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn trên tất cả các người dùng của bạn và nội dung của bạn, dễ dàng và hiệu quả. Chúng tôi thủ công mỗi tính năng duy nhất, cho phép họ làm việc thông suốt với nhau, cung cấp cho bạn một giải pháp đáng tin cậy và giá cả phải chăng. demo tại: http://codecanyon.net/item/advanced-member-system/2333683
Kích thước: 3.05 MB
Api Tên miền Việt Nam P.A Vietnam
Api Tên miền Việt Nam P.A Vietnam
Kích thước: 364 kB
Code chống DDOS đơn giản
chép đoạn mã này vào sau <?php và trước ?> của file cần chèn.
Kích thước: 572 B
Code kiểm tra đặt quảng cáo tại website
Code này có chức năng kiểm tra đặt quảng cáo (hoặc bất cứ từ khóa gì trong mã nguồn của website).
Kích thước: 671 B
Code PHP chuyển trang
Code PHP chuyển trang (Ví dụ khi tạm khóa dịch vụ tại PowerNet sẽ chuyển trang tạm khóa đến một trang thông báo). Đối với mỗi nhu cầu có chỉnh sửa khác nhau. Đối với reseller DirectAdmin thì up vào thư mục suspended ví dụ: powernet.vn:2222/CMD_FILE_MANAGER/domains/suspended
Kích thước: 542 B
CURL Test File
Test chức năng CURL
Kích thước: 1.13 kB
Gmail SMTP Test phpMailer
Sử dụng bộ code này và up lên hosting, lưu ý sửa tài khoản gửi email và nhận email trong file index.php và gửi.
Kích thước: 40.2 kB
Hỗ trợ backup và restore database có dung lượng lớn
Hỗ trợ backup và restore database có dung lượng lớn
Kích thước: 10.9 kB
Jquery Fancybox 1.3.4
Jquery Fancybox 1.3.4
Kích thước: 625 kB
Mã nguồn chuyển từ cPanel sang DirectAdmin (root)
Mã nguồn chuyển từ cPanel sang DirectAdmin dành cho root.
Kích thước: 6.22 kB
MySQLTuner

Kích thước: 11.5 kB
PHP Code class check Yahoo Online-Offline
PHP Code class check Yahoo Online-Offline
Kích thước: 2.43 kB
PHP Code kiểm tra số dư Ngân Hàng Đông Á
Code kiểm tra số dư Ngân Hàng Đông Á
Kích thước: 1.79 kB
PHP View info server
up lên host và chạy file info.php sẽ thấy được thông tin cấu hình của server
Kích thước: 21 B
PR Checker
PR Checker
Kích thước: 8.12 kB
Social Engine v4.6.0 - NULL
Mã nguồn làm website mạng xã hội.
Kích thước: 13.8 MB
SypexDumper 209
SypexDumper 209
Kích thước: 55 kB
Yahoo check online/offline
https://powernet.vn/knowledgebase/203-Chen-trang-thai-Online-Offline-yahoo-tren-website-bang-hinh-anh-khac.html
Kích thước: 1.29 kB