THÔNG BÁO
Về việc thay đổi tên Công ty

 

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác

Trước hết, Công ty TNHH PowerNet xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời gian qua.

Sau 04 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu PowerNet dần dần đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam và bước đầu đã xúc tiến ra thị trường thế giới. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng vào ngày 31/10/2014, nay Công ty TNHH PowerNet xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty tới Quý khách hàng và Quý đối tác như sau:

Điều 1. Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết:

Nội dung

 Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi mới

Ghi chú

 Tên công ty

 Công ty TNHH Power Network

 Công ty TNHH PowerNet

Thay đổi

 Tên giao dịch

 Power Network Company Limited

 PowerNet Company Limited

Thay đổi

 Tên viết tắt

 PowerNet Co., Ltd

 PowerNet Co., Ltd

Không đổi

 Địa chỉ

 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Không đổi

 Số ĐKKD

 0401443048

 0401443048

Không đổi

 Mã số thuế

 0401443048

 0401443048

Không đổi


Điều 2. Kể từ ngày 01/11/2014, Công ty TNHH PowerNet chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về tên công ty không còn có giá trị pháp lý từ ngày 01/11/2014, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khác hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.


Điều 3. Kể từ ngày 01/11/2014, kính đề nghị Quý đối tác khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.


Điều 4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Quý đối tác có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.


Vậy Công ty TNHH PowerNet xin thông báo để Quý khách hàng và Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

 Công ty TNHH PowerNetFriday, October 31, 2014

« Trở lại