Kính chào quý khách,

Vào 17h30 ngày 09/07/2014, rất nhiều đường network tại Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực 3 – VDC3 đã gặp sự cố đột xuất dẫn đến rất nhiều máy chủ tại đây không thể truy cập được.
Các máy chủ của PowerNet cùng với rất nhiều máy chủ của các công ty trong địa bàn miền Trung được đặt tại VDC3 và cũng thuộc những đường network đó nên từ 17h30 tình trạng truy cập rất khó khăn.
Chúng tôi đã thông tin đến VDC3 và đến 21h cùng ngày sự cố network đã được khắc phục. Nguyên nhân chi tiết PowerNet sẽ được công bố trong thời gian thích hợp nhất.

Vậy chúng tôi thông báo để khách hàng được rõ và thông cảm, hợp tác chia sẻ cho sự cố đáng tiếc này.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của PowerNet.

Trân trọng!

Wednesday, July 9, 2014

« Trở lại