Kính chào quý khách,

Quý khách khi liên hệ với PowerNet vui lòng chọn đúng phòng ban để công việc và thời gian hỗ trợ của quý khách rút ngắn hơn.

1. Phòng kinh doanh: Phụ trách các vấn đề về kinh doanh, đăng ký dịch vụ, thương thảo và ký hợp đồng.
Điện thoại: 0236 267 5555
Email: sales@powernet.vn
Hỗ trợ trực tuyến: Live Support
Hỗ trợ qua website: https://powernet.vn

2. Phòng kỹ thuật: Phụ trách các vấn đề về kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký và sử dụng dịch vụ cũng như xử lý sự cố kỹ thuật.
Điện thoại: 0236 267 5555
Email: support@powernet.vn
Hỗ trợ trực tuyến: Live Support
Hỗ trợ qua website: https://powernet.vn

3. Ban giám đốc: Phụ trách chung
Điện thoại: 0236 267 5555
Email: info@powernet.vn
Hỗ trợ trực tuyến: Live Support
Hỗ trợ qua website: https://powernet.vn
Hotline: 0979 347 999

Cảm ơn quý khách đã sử dụng các dịch vụ của PowerNet

Trân trọng!Sunday, October 2, 2011

« Trở lại